Taksim Dayanışması: Acil Adalet, Acil Demokrasi, Acil Özgürlük!


  • Haziran 30, 2022
  • 299

Taksim Dayanışması, 25 Nisan’da verilen siyasi karar neticesinde ağır cezalar ve tutuklamalarla sonuçlanan ve ülkemizin demokrasi, hukuk ve adalet tarihine kara bir leke olarak geçen Gezi Davası’na ilişkin 30 Haziran 2022, Perşembe günü saat 12.00’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dayanışma bileşenlerinin de katıldığı toplantıda, gerekçeli karar, sonrasında yapılan itiraz ve beraberindeki hukuki süreçlere ek olarak Bakırköy ve Silivri cezaevlerindeki hukuksuz koşullar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Basın toplantısında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Dr. Nazmi Algan ile Taksim Dayanışması Avukatlarından Evren İşler bilgilendirmelerde bulundu.

Gezi Davası tutuklularından Av. Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Mimar Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı ve Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman da söz alarak cezaevinden gönderdikleri mesajları okudu.

İstanbul Tabip Odası adına konuşma yapan Dr. Nazmi Algan mahkûmların ve gözaltında olanların tıbbi muayeneleri ile Mücella Yapıcı’nın cezaevinde sağlık taramaları sırasında yaşadığı sıkıntılara ilişkin Tabip Odası’nın görüşlerini anlattı.

İstanbul Protokolü’nün tarihçesini ve oluşturulma gerekçelerini anlatan Dr. Algan, AKP iktidarı döneminde oluşturulan Bakanlıklar arası yeni protokollerle İstanbul Protokolü’nün göz ardı edildiğini ve uygulanmadığını ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları olarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunduklarını ve mücadele ettiklerini belirten Dr. Algan, Mücella Yapıcı’nın yaşadığı somut duruma ilişkin İstanbul Tabip Odası avukatları aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde gerekli incelemelerin ve görüşmelerin yapıldığını, soruşturma açıldığını söyledi.

Nazmi Algan ayrıca Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından hazırlanan “İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutum Belgesi”nin tüm Başhekimliklere ve Cezaevi Müdürlükleri’ne gönderildiğini; Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Protokolü eğitimlerinin yeniden başlatılması için bir girişimde bulunulduğunu da sözlerine ekledi ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen tarafından okunan Basın Açıklaması Metni İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!