Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına Çağrımızdır


  • Haziran 23, 2022
  • 97

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane temsilcimiz Dr. Tahsin Çınar hakkında ‘kaos ve infial yaratmaya çalışmak’ iddiasıyla dekanlığınız tarafından soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

1219 sayılı Tababet ve şuabatı sanatlarının tarz-ı icrasına dair kanun, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasası ve tıbbi deontoloji tüzüğü, Tabip Odalarına “meslektaşlarının haysiyetini, hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunmak” görevini vermektedir.

Tabip Odası temsilcimiz bir meslektaşına görevi başında uygulanan şiddeti bir daha yaşanmaması için protesto etmek amacıyla söz konusu girişimlerde bulunmuştur. Bu davranış, yukarıda sayılan yasa ve tüzükler gereği meslektaşlar arası dayanışmanın gereği olarak temsilcimizin mesleki sorumluluğu ve görevleri arasında yer almaktadır.

Şiddeti önlemek hastane yönetiminin görevi iken meslektaşımızın görevi gereği yaptığı girişimlerin suç sayılması sağlıkla ilgili her tür hukuki metne aykırı bir tutumdur.

Hastane temsilcimiz Dr. Tahsin Çınar’a hukuksuz biçimde açılan soruşturmayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak haksız hukuksuz bulduğumuzu bildiririz.

Eylemin çağrıcısı kurum olarak temsilcimizin davranışının yanında olduğumuzu bildiriyor, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı, 'asli görevine' meslektaşlarıyla dayanışmaya ve soruşturmayı geri çekmeye çağırıyoruz!

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!