G(ö)REV’e Katılan Tüm Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz!


  • Haziran 16, 2022
  • 1113

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, Ekim 2021’de başlattığımız "Emek Bizim, Söz Bizim" eylem sürecinin devamında TBMM'de görüşülen içi boş yasa teklifine karşı hep birlikte, en güçlü şekliyle tüm Türkiye’de bir kez daha G(ö)REV’deydik.

G(ö)REV etkinliğiyle emeğimiz ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha geniş katılımla ortaya koyduk. İnsanca yaşayabileceğimiz emekliliğe yansıyan ücret, sağlıklı çalışma koşulları, sağlıkta şiddetin sona ermesi ve toplumun sağlık hakkı taleplerimizi yeniden en yüksek sesle dile getirdik.

G(ö)REV etkinliğimize katılan, destek veren tüm örgütlere, meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, eylemimizde bizlerle omuz omuza olan toplumun tüm kesimlerine teşekkür ederiz.

Bir kez daha tekrarlıyoruz; hakkımız olanı alana kadar sessiz kalmayacağız.
Emek bizim söz bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde…

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!