Türkiye’nin en büyük tabip odası İstanbul Tabip Odası seçimi 17 Nisan’da yapılacaktır


  • Nisan 05, 2022
  • 2040

İstanbul Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde; seçim ise, 17 Nisan 2022, Pazar günü Çapa Fen Lisesi ve Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İlçe Seçim Kurulu denetiminde pandemi koşullarına uygun olarak yapılacaktır.

TC Anayasası (135. Maddesi) ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kanunu ilgili yasa ve yönetmelikler tabip odalarına hekimlik, halk sağlığı ve tıp eğitiminin her alanında söz söyleme, hekimlikle ilgili etik ilkeleri belirleme, kamu yetkililerine danışmanlık verme ve denetleme görevlerini verir. Tabip Odaları seçimleri 2 yılda bir yapılır. Yönetim Kurulu üyeliği en fazla 2 dönem üst üste yapılabilir. Yönetim Kurulu ve Denetleme kurullarına aday olabilmek için 5 yıllık mesleki deneyim, Onur Kurulu’na aday olabilmek için 10 yıllık mesleki deneyim gerekmektedir.

İstanbul Tabip odası 30.000’ni aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük ve en eski Tabip Odası’dır. İstanbul Tabip Odası (İTO) kurulduğu 1929’dan bu yana sağlık alanında etik değerlerin ve bilimsel düşüncenin koruyucusu, hekim haklarının ve mesleki bağımsızlığının güvencesidir. İstanbul Tabip Odası’nın demokratik, çağdaş, laik yapılarının korunması hem meslektaşlarımızın, hem toplum yararı hem de ülkemiz demokrasisi için çok önemlidir. Seçilmiş yöneticilerinin amatör olması, devletten, fonlardan ve ticari kuruluşlardan destek almaması, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışı gücünün ve bağımsızlığının en önemli unsurlarıdır. Bugüne kadar seçilen yönetimler meslektaşlar arasında ayırım yapmadan görevlerini yapmışlardır.

TTB ve Tabip Odalarının kamucu koruyucu sağlık politikalarını savunmak, sağlık hizmetinin hastaya ve hekime yaraşır şekilde insan onuruna uygun koşullarda verilmesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması, çalışan ve emekli maaşlarının arttırılması, akademide liyakat, bilimsel özerklik ve nesnelliğin sağlanması için mücadele etmek, etik ilkelere dayalı iyi hekimlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, tıp eğitimi standartlarının yükseltilmesini sağlamak, umut tacirleri ve bilim dışı tedavilerle mücadele etmek gibi sağlığı ilgilendiren her konuda sorunları ve çözüm önerilerini dile getirme sorumluluğu vardır. Hekimlerin özlük hakları ve toplumun sağlık hakkına ilişkin birçok olumsuz uygulama tabip odalarının ve TTB’nin yürüttüğü yasal mücadelelerle engellenmiştir.

Meslektaşlarımızı haklarına ve meslek örgütümüzün bağımsızlığına sahip çıkmak için 17 Nisan’da yapılacak seçimlere katılmaya, kamuoyunu ve basını konuya gerekli ilgiyi göstermeye çağırıyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!