Vazgeçmiyoruz, Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!


  • Ocak 04, 2022
  • 548

Hekim ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin ileri bir tarihte görüşülmek üzere TBMM gündeminden hızla geri çekilmesi ve tasarının görüşüleceği tarihin de, tasarının içeriğinin de netlik kazanmaması sağlık çalışanlarının tepkisine yol açtı.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları “Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” çağrısıyla sürecin takipçisi olacaklarını belirterek bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler.

Bu kapsamda 31 Aralık 2021, Cuma günü TBMM Başkanlığına ve milletvekillerine hekimlerin taleplerini içeren rapor gönderildi.
4 Ocak 2022, Salı günü ise hekimlerin taleplerinin acilen görüşülmesi için TBMM Başkanlığı’na ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere dilekçeler fakslandı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyeleri faks çekme eylemi için aynı gün 13.00’de Sirkeci Büyük Postanesi önünde bir araya geldi. “Vazgeçmiyoruz, Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz” pankartının açıldığı eylemde basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşan İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu şunları dile getirdi:

“Yıllardır uygulanan sağlık politikaları hem toplumu hem hekimleri hem de sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdi. Çalışma koşullarımız her geçen sene daha da ağırlaşırken, gelirlerimiz eridi. Sağlıkta şiddet ve hukuksuzluklar hayatımızın her anına girdi. Pandemi döneminde de artan iş yükü ve hastalık riski; sağlık emekçilerinin tükenmesine ve ölmesine neden olurken, buna sebep olanlar ''hakkınız ödenmez diyerek'' süreci sahte alkışlarıyla geçiştirmeye çalıştılar. Ancak ne bu sahteliklere ne de kölelik düzenindeki çalışma şartlarımıza tahammülümüz kaldı.

Türk Tabipleri Birliği olarak ''karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz'' diyerek başlattığımız mücadelemiz gün geçtikçe büyüyor. Bu mücadele kararlılığımız ve birlikteliğimiz; mesleğimize ve geleceğimize dair umutlarımızı da yeşertiyor.
15 Aralık G(ö)REV’imizde ülkenin dört bir yanından hekimlerle, sağlık emekçileriyle beraber iktidarı uyarmıştık. Büyük bir dayanışma ve umutla, çalışma koşulları için özlük hakları için gelecekleri için iş bırakan hekimler ve sağlık emekçileri olarak iktidarı bir kez daha ikaz ediyoruz. Algı yönetimini bırakın ve görevinizi yapın.

Medya önünde hekimlere büyük müjde olarak duyurulan sözde hekim maaşlarında iyileştirme düzenlemesi, iktidar tarafından mecliste geri çekilmiştir. Bir kez daha söylüyoruz: Emeğimiz sizin oyuncağınız değildir. Kendi getirdikleri tasarıyla yapacakları sınırlı iyileştirmeye bile tahammül edemeyip geri çeken anlayışla mücadelemiz artarak devam edecektir.

Yıllardır uyguladıkları bilinçli politikalarla yoksulluk ve hatta açlık sınırına mahkûm ettikleri hekimler ve sağlık emekçileri susmayacak ve mücadeleden vazgeçmeyecektir. Kamuoyunda yarattıkları algının tersine, bizleri hangi şartlara mahkûm ettiklerini görmeleri için TBMM’nin tatilden döndüğü bugün; bordrolarımızı TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderiyoruz.

Buradan tüm siyasilere sesleniyoruz: Hekimler kölelik şartlarını kabul etmiyor, etmeyecek. Hak ettiklerimizi alana kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz artarak devam edecek. Meclisin açılmasıyla birlikte taleplerimizin acilen görüşülmesini, insanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak bir ücret düzenlemesini ve güvenli çalışma şartlarının sağlanmasını istiyoruz.

Umudumuzun ve mücadelemizin gücü haklılığımızdan gelmektedir.”


Bu HABERİ Paylaş!