“İklim Krizine Hak Temelli Bakış ve İklim Adaleti” Konulu Felsefe Semineri Yapıldı


  • Aralık 27, 2021
  • 489

İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen felsefe toplantılarının 2021 yılı için sonuncusu 27 Aralık 2021, Perşembe akşamı İstanbul Tabip Odası web seminer sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

“İklim Krizine Hak Temelli Bakış ve İklim Adaleti” konulu toplantının moderatörlüğünü Dr. Demet Parlar yaparken konuşmacılar Alper Akyüz ve Ümit Şahin oldu.

Dünyamızın ağır ateşli bir hastaya benzetildiği; seller, kuraklık, orman yangınları, COVID-19 pandemisi, canlı türlerinin görülmedik bir hızla azalması ve buzulların erimesinin bu hastalığın zengin semptomlarından, belirtilerinden yalnızca bir kısmının olduğu belirtilen seminerde iklim krizi felsefi bakış açısıyla etik ve adalet kavramları ele alınarak tartışıldı.

Öğretim üyesi olarak lisansüstü düzeyde ‘STK’lar için Örgüt Kuramı ve Örgüt Yönetimi’, ‘Kültür ve Organizasyon’, ‘STK’lar için Fon Kaynakları’ ve ‘Sürdürülebilirlik ve Etik’; lisans düzeyinde ise 'Çevre/Ekolojide Güncel Konular', 'Etik ve Yaşam', ‘Sanat, Ekoloji ve Toplum’, ‘Kültür Kurumları Tarihi’ ve 'AB Fonları ve Projeleri' gibi dersler veren Alper Akyüz “Ekoloji Etiği Çerçevesinde İklim Krizi” başlıklı bir konuşma yaptı.

Alper Akyüz konuşmasında “İklim krizi, modern insanın doğayla ilişkisini temelden sorgulamasını gerektiren varoluşsal bir kriz olarak önümüzde bulunuyor. Ekolojik sorunlar iklim kriziyle sınırlı olmasa da ekoloji felsefesi ve özellikle de bunun bir alt dalı olarak ekolojik etik alanındaki tartışmaları da her birimizin önüne getiriyor.” diyerek ekoloji etiğinin temel kavramlarını ve tartışma alanlarını iklim krizi çerçevesinde değerlendirdi.

Sabancı Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olarak çalışan; Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Küresel Çevre Sorunları, İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları üzerine dersler ver Ümit Şahin ise “Paris Anlaşması ve Hak Temelli İklim Mücadelesi” başlıklı konuşmasında “Paris Anlaşması, özellikle giriş bölümünde yer verilen ilkelerle insan haklarına, ekosistem bütünlüğü ilkesine ve iklim adaletine dayanır. Öte yandan ülkelerin emisyon azaltım taahhütleri hem 1,5 derece hedefi için yetersiz hem de iklim krizinin çözümünün toplumsal ve küresel eşitsizliklerin çözümü ile birlikte olması gereğini göz ardı ediyor. Bu nedenle iklim adaletinin ve hakları dikkate alan bir iklim mücadelesinin radikal bir sistem değişikliğini öngördüğü söylenebilir.” diyerek iklim adaletinin Paris anlaşmasında da vurgulandığı gibi bir sistem değişikliği gerektirdiğine işaret etti.

“İklim Krizine Hak Temelli Bakış ve İklim Adaleti” adlı toplantıya ve İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen diğer felsefe toplantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Bu HABERİ Paylaş!