14 Mart Tıp Haftası Anasınıfı İlk ve Orta Okulları Resim Yarışması


  • Aralık 26, 2021
  • 757

KONU
“ÇOCUK GÖZÜYLE DOKTORLAR VE SAĞLIK”

AMAÇ
İlköğretim öğrencilerinin sağlık alanına ilgilerini çekmek, sağlıkla ilgili duygu ve düşüncelerini çeşitli yayın organları vasıtasıyla hekimlere ve topluma iletmek.

YARIŞMA TÜRÜ
Resim

KATILIM
Yarışmaya katılım beş kategoride olacaktır.
I. Kategori: İlköğretim anasınıfını kapsamaktadır.
II. Kategori: İlköğretim 1, 2. sınıfları kapsamaktadır.
III. Kategori: İlköğretim 3, 4. sınıfları kapsamaktadır.
IV. Kategori: İlköğretim 5, 6. sınıfları kapsamaktadır.
V. Kategori: İlköğretim 7, 8. sınıfları kapsamaktadır.

KURALLAR
1. Çalışma tekniği serbesttir
2. Resim boyutları en az 25x35 cm ve en fazla 35x50 cm olmalıdır
3. Her öğrenci en fazla bir adet resim ile katılabilir.
4. Paspartusuz resim değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Resmin arka kısmında öğrencinin adı ve soyadı, okul adı, sınıfı ve okul numarası yazılı olacaktır.
6. Resimler; katılımcı, katılımcı velisi veya okulu tarafından İstanbul Tabip Odası merkezine veya Kadıköy bürosuna teslim edilecektir.
7. Dereceye girenlere başarı belgeleri ve ödülleri 14 Mart Tıp Haftası Resim Sergisi açılış töreninde verilecektir. Törenle ilgili program kazanan katılımcıya bildirilecektir.
8. Ödül kazanan resimler 04 Mart 2020 tarihinden itibaren iki yıl süre ile telif hakları sahibinde kalmakla birlikte, İstanbul Tabip Odası etkinliklerinde ve yayınlarında sergilenebilir veya yayınlanabilir. Kullanılan resimlerde katılımcının ismi ve okulu yer alır.
9. Yarışmaya katılan katılımcılar ilgili koşulları kabul etmiş olarak değerlendirilir.
10. Yarışma İstanbul ili anasınıfı, ilk ve ortaokulları ile sınırlıdır.
11. Resimlerde müdahale olduğu anlaşıldığında, seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL
1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
2. İlk ve Ortaokulu resim öğretmeni
3. Mimar Sinan Üniversitesi Resim Fakültesi öğretim üyesi
4. Sanatçı Hekim
5. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi
6. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi.

KATILIM ve DUYURU

1. Son katılım 11 Şubat 2022 Cuma tarihidir.
2. Resimler Seçici Kurul tarafından 17 Şubat 2022 Perşembe tarihinde değerlendirilecektir. 
3. Yarışma sonuçları 07 Mart 2022 tarihinde kazananlara ve okullarına yazı ile bildirilecek ve www.istabip.org.tr sayfasında yayınlanacaktır.


ÖDÜLLER:
1. Her kategori için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bulunmaktadır. Bu ödüller, İstanbul Tabip Odası başarı belgesi, İstanbul Tabip Odası yayınları ve kazanılan derece ile orantılı katılımcının kendi seçimi ile oluşturabileceği kitap setidir.
2. Ayrıca her kategori için mansiyon alan katılımcılara İstanbul Tabip Odası başarı belgesi, İstanbul Tabip Odası yayınları verilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İTO Merkez: Türkocağı Cad. No:9 Kat:2 Cağaloğlu / İstanbul
Tel: 0212.514 02 92 – 3 hat Dahili 118
Elektronik posta: uib3@istabip.org.tr

İTO Kadıköy Büro Rıhtım cad. Ülsel iş Merkezi No:18 Kat:4 Daire:9 Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 349 73 04

İSTANBUL TABİP ODASI


Bu HABERİ Paylaş!