Ekim Ayı

03.10.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Bekir Tanrıöver, Dr. Savaş Erarslan, Dr. Atilla Taşcı, Dr. Halis Hoş, Dr. Sahire Budak, Dr. İlknur Mansuroğlu, Dr. Nihal Karaman, Dr. Ekrem Ersen İnce, Dr. Melek Katipoğlu, Dr. Deniz Tanyıldız, Dr. Fuat Döver, Dr. Esen Deryani, Dr. Ava Tahir Emin, Dr. Ebru Saynur Hatırnaz ve Dr. Halil İbrahim Bal'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Odamız Spor Klubü'nün antrenman salon kiralarının ve basketbol takımlarının lige katılmaları için gereken harçların ödenmesine,

3. Dr. Kamil İlgen'e Huzur Çorap, Dr. İsmail Özkabakçı'ya Contact Tekstil, Dr. Doğan Binışık'a SDS Mühendislik, Dr. Tülay Baybağ'a Son Otelcilik için İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi; bundan sonraki sürekli eğitim etkinliklerine katılmak koşuluyla verilmesine,

4. Dr.....,Dr....ve Dr. ... hakkında gerçek dışı rapor düzenlemek iddiasıyla oluşturulan HUB-245 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

5. Dr. ... ve Dr. .... hakkında tıbbi hata sonucu ölüme neden olmak iddiasıyla oluşturulan dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

6. Özel ... Hospital Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında TDT'nün 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-215 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

7. Dr. ... hakkında TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan dosyanın ilgili hekimin uyarılarak kapatılmasına, (Genekçe: ilgili hekimin yanıtında samimi olduğuna ve tekrarlanmayacağına kanaat getirilmiştir.)

8. Dr. .... hakkında hasta yönlendirmek iddiasıyla oluşturulan HUB-G-16 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....'ın görevlendirilmesine,

9. Dr. .... hakkında iki ilde muayenehane açmak iddiasıyla oluşturulan HUB-G-66 sayılı dosyanın, delil yetersizliğinden ötürü kapatılmasına,

10. Dr. .... hakkında hasta sırlarını üçüncü kişilere açıklamak iddiasıyla oluşturulan HUB-G-71 sayılı dosyanın hasta sırlarını açıklamak iddiaları subuta ermediğinden kapatılmasına,

11. Dr.....hakkında tıbba aykırı yöntemlerle hasta tedavi ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-G-55 sayılı dosyanın; iddiayı destekleyecek kanıt olmaması nedeniyle kapatılmasına,

12. Dr. ....ve Dr. ... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-51 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....'ın görevlendirilmesine,

13. .... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. .... hakkında TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-211 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

14. Dr. ... ve ... Hastanesi Başhekimi Dr. .... hakkında usulüne uygun tıbbi belge düzenlememek iddiasıyla oluşturulan dosyada; soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr....'ın görevlendirilmesine,

15. Dr..... hakkında TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-217 sayılı dosyanın kapatılmasına konu ile ilgili olarak haberin yayınlandığı Cumhuriyet gazetesine yazı yazılmasına,

16. Dr...... ve Dr..... hakkında mesleki hata ve ihmalde bulunmak iddiasıyla oluşturulan HUB-243 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr.....'ın görevlendirilmesine,

17. Dr. ..... ve Dr. ..... hakkında tıbbi ihmal iddiasıyla oluşturulan HUB-236 sayılı dosyada; iddialar subuta ermediğinden dosyanın kapatılmasına,

18. Dr. ..... hakkında TDT'nün 8-9. maddelerihi ihlal ve uzmanlık dışında tıbbi faaliyet yürüttüğü iddiasıyla oluşturulan HUB-G-34sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr....'ın görevlendirilmesine,

19. Seyran Mağazası kredi kartı sahiplerine indirim uygulayarak TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla .... Polikliniği sorumlu hekimi Dr...., .... Pendik Şubesi bir önceki sorumlu hekimi, Özel ...Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. ...., .... Hastanesi sorumlu hekimi Dr. .... ve .... Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. .... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr.....'ın görevlendirilmesine; ayrıca Seyran Mağazası hakkında Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na suç duyurusunda bulunulmasına,

20. Dr. .... hakkında TDT'nün 8. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-328 sayılı dosyada ilgili hekimin bilgisi dışında ilan verilmesi ve samimiyeti gözönüne alınarak, hekime uyarı yazısıyla dosyanın kapatılmasına,

21. Dr. .... hakkında 1219 sayılı kanuna aykırı hareket ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-149 sayılı dosyanın; hekime uyarı yazısı yazılarak kapatılmasına,

22. Özel ....Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ..... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-93 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. .....'ın görevlendirilmesine,

23. Özel .....Tıp Merkezi Sorumlu hekimi Dr. .... hakkında TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-225 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

24. Dr. ....'ın talebi üzerine 10.10.2001 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına devet edilmesine,

25. Dr. .... hakkında oluşturulan HUB-G-50 sayılı dosyada; herhangi bir hekimlik uygulaması hatasına rastlanmadığından dosyanın kapatılmasına,
26. Mesleki hata ve ihmal iddiasıyla oluşturulan HUB-189 sayılı dosyada; soruşturmacı Dr. ...'ın talebi üzerine aynı iddialarla Dr. .... hakkında da soruşturma açılmasına,

27. 6-7 Ekim 2001 tarihlerinde Armada otel'de İşyeri Hekimliği Sürekli Eğitim Programı olan B tipi kursun düzenlenmesine,

28. Dr. Ümit Şahin'in Kocaeli'nde düzenlenecek A tipi İşyeri Hekimliği Kursu'na katılım talebinin TTB Merkez Konseyi'ne iletilmesine.

29. Dr. Kazım Önder Yıldırım'ın Çorum veya Kocaeli'nde yapılacak olana A tipi İşyeri Hekimliği Kursu'na katılım talebinin TTB Merkez Konseyi'ne iletilmesine,

30. Dr. Altın Ümit Güler'in başvurusu değerlendirildi. Dr. Güler'in dilekçesinde belirttiklerinin araştırılmasına, gerekirse açılacak ilk işyeri hekimliği kursunda kendisine öncelik tanınmasına karar verildi.

31. Milenyum firmasına ajanda yaptırılmasına, kendilerine reklam alma yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
karar verildi.

 

10.10.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. İstanbul Tabip Odası'nın güvenlik-gözetin işleri için Marpa Güvenlik Sis. San. Ve Tic. Ltd. ile güvenlik hizmet sözleşmesi imzalanmasına, sözleşmenin imzası için Dr. Cevat Bayrak'a yetki verilmesine,

2. Hekim Forumu Dergisi'nin 143 sayılı Eylül-Ekim sayısının boyut, kağıt kalitesi ve baskı konularındaki farklılıklardan kaynaklanan maliyet farkının Graf Yayıncılık şirketine ödenmesine,

3. Tıbbi Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle; Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB bürosunun sürdürmesine,

4. TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Dr. ... ve Silivri ... Hastanesi Başhekimi Dr. ....hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB bürosunun sürdürmesine,

5. Hasta ve yakınlarını bilgilendirmemek iddiasıyla oluşturulan HUB-239 sayılı dosyada Dr. ....ın da sözlü ifadesine başvurularak Dr. ....'a uyarı yazısı yazılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6. Yönetim Kurulu'muzun Dr. ... hakkında 16.05.2001 tarihli toplantısında vermiş olduğu " işleme gerek yoktur" kararına ...'ın itirazı üzerine HUB-137 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

7. Dr. .... hakkında bildirimsiz olarak hasta kabul ve tedavi ettiği iddiasıyla oluşturulan G-23 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ...'ın görevlendirilmesine,

8. 1 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne uygunluğu sağlamak üzere standart bir form bastırılmasına ve hekim bildiriminin esas alınmasına,

9. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin yazısı ekinde Odamıza gönderilen Dr. ...'ın yatay geçiş evrakında sahtekarlık yapması nedeniyle diplomasının ve buna bağlı müesses durumların (doktorluk mesleği ile memuriyet icrası, tıpta doktorluk ve yardımcı doçent ünvanlarının) geri alınmasına karar verilmesine dair YÖK Başkanlığı yazısına binaen Dr. Şenol İmrağ'ın Odamız üyeliğinin iptaline, kendisine verilen işyeri hekimliği yetkilerinin iptaline, durumun SSK ve ilgili kişi ve kuruluşlara bildirilmesine, hukuki süreç sonunda oluşabilecek yeni durumların süreç sonunda değerlendirilmesine,

11. Dr. Esma Güneş Bahadırlı'nın Çorum'da yapılacak A tipi İşyeri Hekimliği Kursu'na katılım talebinin TTB Merkez Konseyi'ne iletilmesine,

12. Dr. Aşkın Ümit Güler'in açılacak ilk işyeri hekimliği kursuna katılımda, mağduriyetinin giderilmesi amacıyla öncelik sağlanmasına,

13. Dr. Bilge Özgür'ün açılacak ilk işyeri hekimliği kursuna öncelikli olarak katılmasına,

14. Askerlik görevini sürdüren Dr. M. Tarık Tatoğlu'nun üyelik kaydının dondurulmasına, 2001 aidatından muaf tutulmasına,

15. Dr. Arzu Başkurt'un 2001 yılı aidatından muaf tutulma talebinin reddine,

16. Dr. Ahmet Bilici, Dr. Seçkin Tuna, Dr. Bilal Pınar, Dr. Vasfiye Karaoğlu, Dr. Vedat Güneysel, Dr. Seher Akgül, Dr. Hüseyin Tepetam, Dr. Hacı Mustafa Soyata, Dr. Mustafa Behçet Şimşek, Dr. Fatma Tülin Şimşek, DR. Okan Toygar, Dr. Cemile Kaya, Dr. Tuba Serin, Dr. Tayfun Serin, Dr. Filiz Akova, Dr. Özgür Öztop, Dr. Özlem Güneysel, Dr. Sevilay Nadir, Dr. Banu Baran, Dr. Kabine Aliibrahim ve Dr. Mahmut Çelik'in üyelik başvurularının kabulüne,

17. Dr. İsmail Burak Başarır'a Seven İnşaat, Dr. Nurten Kocagöz'e Mert Tekstil, Dr. Erkan Kapaklı'ya Özenç Temizlik, Dr. Sevim Defineci'ye Kültür Hizmetleri, Dr. Ahmet Cengiz Özgün'e Punto Deri, Dr. Mertol Bulur'a Family Finans (OSB), Dr. Zeynel Abidin Algül'e Nobil Saraciye, Dr. Ayhan Karagöl'e eren Deri Konfeksiyon, Dr. Mustafa Çetinkaya, Dr. İzzet Bayrak, Dr. Mahmut Çelik, Dr. A. Salman Çatalgil, Dr. Gülişan Yanova Molla, Dr. Dilek Çetintaş Yetgin'e GOPAŞ'a İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi; bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmak koşuluyla verilmesine karar verilmiştir.
karar verildi.

 

17.10.2001YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Çağatay Çırpıcıoğlu'na Otokoç Otomotiv, Dr. M. Ender Şefren'e Hamle Tekstil (OSB), Dr. Semra Bayrakçı'ya Burcu Tekstil, Dr. Celal Güzel'e İpragaz, Dr. İlhan Korkmaz'a Güzel Sanatlar Reklam (OSB), Dr. Eylem Yıldırımtürk'e Bilfen Eğitim Kurumları (OSB), Dr. Mithat Us'a Kumcular İnşaat (OSB), Dr. M. Türkay Esin'e Protek Deri Ürünleri için sürekli eğitim etkinliklerine katılmak koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

2. Dr. Önder Mutlu, Dr. Abdullah Tolga Şitilci, Dr. Mustafa Koray Taşmalı, Dr. Başak Nur Akyıldız, Dr. Rahim Horuz, Dr. Celalettin Giray, DR. Yalçın Öztürk, Dr. Medine Demirarslan, Dr. Bülent Yiğit, Dr. Yüksel Çamyar, Dr. İbrahim Elik, Dr. Dilek Yıldız,Dr. Ercüment Alpay, Dr. Seniha Şenbayrak Akçay, Dr. Derya Öztürk Engin, Dr. Gürsel Gökmen, Dr. Serap Şenel, Dr. Gülden Pınar Karaca ve Dr. Fatma Küçükali'nin üyeliğe başvurularının kabulüne,

3. Bilgisayar kayıtlarının yeni üyelik programına aktarılması işlemi sırasında 1990-1994 yılları arasındaki (1994 dahil) eski kayıtların büyük oranda düzensizliği nedeniyle bu yıllara ait eksik aidat tahakkuklarının dikkate alınmamasına ve bu yıllarda üyelerin yaptığı aidat ödemelerinin eksik kalan kısımlarının hesaplama dışında tutulmasına,

4. 23 Kasım 2001 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Tıp Etiği Açısından Elektronik Ortamda Sağlık Danışmanlığı" konulu bir panel düzenlenmesine, düzenlemenin Etik Kurulu'muz tarafından düzenlenmesine,

5. Savaşın halk sağlığı ve özellikle çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği bir sempozyum düzenlenmesi için gerekli girişimlerin başlatılmasına,

6. Dr. Ayşen Erduran'a Ercan Giyim Sanayi A.Ş. (OSB), Dr. Figen Ozan Sayman'a Ercan Giyim Sanayi A.Ş. (OSB) için İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

7. Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre oluşturulması gereken Disiplin Kurulu'na Yönetim Kurulu İşveren temsilcileri olarak Dr. Turgut Adatepe ve Dr. Cevat Bayrak'ın görevlendirilmesine, Disiplin Kurulu Başkanı olarak da Dr. İrfan Gökçay (asil) ve Dr. İlhan Doğan'ın (yedek) sendikaya önerilmesine,

8. İstanbul Tabip Odası'nın 18 Mayıs Tıbbiyeli Şehitler Kütüphanesi'ne kitap ve yayın seçmek üzere Yayın Seçme Komitesi kurulmasına, bu komitede Dr. Süha Göksel, Dr. Aysel Altan, Dr. Turgut Adatepe ve Dr. Cevat Bayrak'ın görevlendirilmesine,

9. Dr....hakkında hastasının onayını almadan hastaneye yatırdığı iddiasıyla oluşturulan HUB-G-83 sayılı dosyada; hastanın dosyasının incelemesinde ilgili hekimin hatalı olmadığına kanaat getirilerek dosyanın kapatılmasına,

10. Dr. .... ve Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-82 sayılı dosyada hastanın hastalığının tedavisi amacıyla uygulanan ilacın yan etkileri dolayısıyla oluşan şikayetlerinin gözlenmesinin hekimlere bir hata olarak yansıyamayacağına,

11. Tabip Odası'na üye olmadan özel çalışmak iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-241 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

12. Bildirimsiz özel çalışmak, aidat ödememek, reklam yapmak, ilan kurallarına uymamak, uzmanlık dışı girişim ve faaliyette bulunmak, birden fazla muayenehanede çalışmak, bilim dışı-aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulaması yapmak iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-244 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

13. Dr. ....hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G- sayılı dosyanın Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesi'nce iletilen bilirkişi raporu doğrultusunda hekim hatası olmadığına kanaat getirilerek kapatılmasına,

14. Odamıza Bakırköy C umhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği dosyada hastanın doğumu sonrasında bebekte birtakım kırıkların oluştuğu, hiberlilirübiremi geliştiği, bunun nedeninin Dr. ...'un tıbbi hatası olduğu iddiası mevcudiyeti üzerine Dr. ...'nun bilirkişi görüşüne başvurulmuş, Dr....'ndan gelen cevabın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesine, Dr. .... ve ilgili klinik şefi hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak Dr. ....'ın görevlendirilmesine,

15. Dr. .... hakkında tıbbi hata sonucu ölüme neden olmak iddiasıyla oluşturulan HUB-246 sayılı dosyada soruşturma açılmasına soruturmacı olarak Dr. ....'ın görevlendirilmesine.
karar verildi.

 

24.10.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Zeynep ilkun Özdemir�e Praktiker Yapı için, Dr. Esin Atay�a Tümka Kablo için, Dr. Durcan Poyraz�a Cemre İnşaat için, Dr. Ali Ursavaş�a Fırat Eğitim Merkezi için, Dr. Ramazan Atalay�a Gamak Makine için, Dr. Ziya Ağır�a Hedef Ayakkabıcılık için, Dr. Soner Erkan�a İtalyan Hastanesi için, Dr. Kamil Aksu�ye Kule Temizlik Güvenlik için, Dr. Ertuğrul Tarlığ�a elba Bant için, Dr. Ediz Kiremit�e Şimşek Ege Konfeksiyon için Dr. Hazan Özyurt�a ABN Amro Bank için, Dr. İzzet Bayrak�a Baç Tekstil San. İçin, Dr. Saniye Dirik�e Vursan Silah Sanayii için yetki belgesi verilmesine,

2. Dr. .................�in dilekçesi incelendi ve askerlik yaptığı 1998 yılına ait 7.000.000.TL�lık aidat borcundan muaf tutulmasına,

3. Sivil Toplum Kuruluşları Birliği�nin 25 Ocak 2001 tarihli toplantısına Odamızı temsilen Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına,

4. Hekimliğe yakışmayan davranış nedeniyle Dr. ....hakkında açılan HUB-206 sayılı dosyada ilgili hekimin açıklamaları değerlendirildi. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü hükümlerine göre herhangi bir mesleki kusuru oluşmadığından dosyanın kapatılmasına,

5. Tıbbi hata ve haksız kazanç iddiasıyla Dr. ....hakkında düzenlenen HUB-82 sayılı dosyada bilirkişi raporu ve soruşturmacı fezlekesi incelendi. Adı geçen hekimin daha özenli olması konusunda uyarılarak dosyanın kapatılmasına karar verildi.

 

31.10.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Türk Oftalmoloji Derneği'nin yapmış olduğu başvurunun ekinde reklam ve örtülü reklam yaptıkları iddia edilen ... Merkezi Sorumlu Hekimi Dr...., İstanbul .... Hastanesi eski başhekimi Dr..... (Göz Hastalıkları Uzmanı),.....Hastanesi Başhekimi Dr....., ....Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Dr...., aynı hastanede göz hastalıkları uzmanı Dr. ...ve ... Göz Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. hakkında TDT'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmanın Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından Yönetim Kurulu adına re'sen yürütülmesine,

2. Dr. .... hakkında Tabela Yönetmeliği'ne aykırı hareket ettiğinden soruşturma açılmasına,

3. Dr. Arzu Nilgün Orağlı, Dr. Vahap Baklavacı, Dr. Gülşen Barçınlı, Dr. Oktay Nesimi Yılmaz, Dr. Çiğdem Telli, Dr. Abbas Öztürk ve Dr. Filiz Erdem'in üyelik başvurularının kabulüne,

4. Dr. Ayşe Altuncan'a Orsan Giyim (OSB), Dr. A. Erdal Uğurlu'ya İtina Gömlek, Dr. Haluk Çağlayaner'e MEF Özel Okulları; Dr. Pınar Eren'e Hilal İnşaat (OSB) ve Dr. Ahmet Erdal Dokuzluoğlu'na Dema Boya için, bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla "İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi" verilmesine,

5. Dr. Belgin Battal'ın üyelikten istifa dilekçesinin kabulüne,

6. Dr. Doğan Şahin, Dr. İnci Köseoğlu ve Dr. Rıfat Yücel'in oluşturduğu Okul Sağlığı ve Okul Hekimliği Çalışma Grubu'nun oluşturulmasına,

7. Ekim ayından itibaren burs alan tıp öğrencilerine burs fonundan ödeme yapılmasına
karar verildi.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası