15 Aralık G(ö)rev Eyleminde Sağlık Kurumlarında Okunacak Açıklama


  • Aralık 14, 2021
  • 623

Değerli Meslektaşımız;

Hekimlerin özlük haklarına yönelik düzenleme TBMM’de geri çekilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türk Tabipleri Birliği yaşanan bu gelişme üzerine hükümete yönelik “Gözümüz üstünüzde, geri adım atmayı sakın aklınızdan geçirmeyin” çağrısıyla GöREV kararı almıştır. Bu G(ö)REV emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. Her birimizin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır.

Ülke genelinde meslek örgütünün kararı ve açık çağrısı üzerine gerçekleştirileceğimiz bu hak arayışı, hukuki ve meşrudur. Unutulmamalıdır ki, hekimlere, sosyal ve mali haklarını savunma çağrısında bulunan Türk Tabipleri Birliği bir anayasal kuruluş ve bir kamu tüzel kişiliğidir. Ayrıca bu çağrıya uyacak hekimlerin, meslek örgütüne üye olması da zorunlu değildir. Zira Meslek Örgütümüze verilen kamusal görev, bütün olarak hekimlerin ve hekimlik mesleğinin menfaatlerini savunma yolundadır.

Bu bilgiler ve yapılan çağrı doğrultusunda çalıştığımız tüm birimlerde/kurumlarda G(ö)revde olacağız. Bu süreçte acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak; COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.

G(ö)rev etkinliğine kitlesel bir katılım sergilememiz geleceğimiz, mesleğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. 15 Aralık Çarşamba günü bütün birimlerde saat 09:00-09:30’da belirlenen bir alanda toplanmak, ortak basın metnini okumak, sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) önünde yapılacak olan merkezi etkinliğe katılım sağlamak çok önemlidir.
Emek Bizim Söz Bizim G(ö)rev Bizimdir!

Saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Ek 1: Sağlık Kurumlarında Okunacak Açıklama
Ek 2: Broşür

Ek 3: Ozalit Pankart


Bu HABERİ Paylaş!