SES Basın Açıklamasına Destek Verdik: Sağlık İşi Ekip İşidir, Bakanlık Ayrımcı Tutumdan Vazgeçmelidir!


  • Aralık 03, 2021
  • 268

Ücret zammı değerlendirmelerinde sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmasına karşı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi’nce yapılan basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu da destek verdi.

2 Aralık 2021, Perşembe günü 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasına İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç ve Dr. Murat Ekmez katıldı.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan Dr. Murat Ekmez şunları ifade etti: “Sağlığı yönetenler hala yaşadıklarımızı anlayabilmiş, sağlığın bir ekip işi olduğunu kavrayabilmiş değiller. Sağlık çalışanlarının birbirine karşı bir üstünlükleri yoktur, her bir çalışan ekibin bir parçasıdır. Sağlık Bakanlığı pandemi döneminde de ekonomik iyileştirme yapılacağını söylemişti fakat bunların gerçekleşmediğini gördük. Bugün yapılan düzenlemeyle de bize zam yapılacağını söyleyen Bakanlığın bunu gerçekleştirebileceğini sanmıyoruz. Meclisteki görüşmelerde Sağlık Bakanı sağlığa yeterli bütçenin ayrılmadığını ifade etmişti; kendisine katılıyoruz fakat aynı zamanda şunu görüyoruz; bütçede ayrılan pay özel hastanelere ve adına şehir hastanesi denilen şirket hastanelerine aktarılıyor, sağlık emekçilerinin geçim derdi görülmüyor.”

SES Aksaray Şube adına konuşma yapan Aydın Erol ise şunları söyledi: “Sağlık işi ekip işidir, ekip anlayışını bozan uygulamalardan uzak durun. Hastaneye tedavisi için gelen hastanın tedavi olup gidene kadar ekip içindeki hekiminden hemşiresine, laborantına veri giriş personeline, temizlik güvenlik personeline kadar her meslek grubunun katkısı vardır. Ekip içinde bir meslek grubuna iyileştirme yaparken diğer meslek gruplarına ayrımcı tutum sergilemeyin, iş barışını bozmayın motivasyonumuzu düşürmeyin.”

Basın açıklamasında dile getirilen talepler ise şunlar oldu:

• Tüm sabit ücretlere gerçek enflasyon oranında ek zam verilsin.
• Vergi dilimi soygununa son verilsin.
• Asgari ücretten vergi alınmasın. Asgari ücretin üstündeki gelirimizde vergi yüzde 10 da sabitlensin.
• Gıda, elektrik, doğalgaz gibi, temel ihtiyaç maddelerinden alınan dolaylı vergiler kaldırılsın.


Bu HABERİ Paylaş!