Sağlık Çalışanları Performans Sisteminin Yarattığı Güvencesizliğe Tepkili


  • Mayıs 28, 2021
  • 340

Performans sistemine dayalı ödeme sistemine dayalı ek ödemelerin uzun süredir yapılmaması, eksik yapılması, geleceğin belirsiz bırakılması karşısında sağlık çalışanlarının tepkisi büyüyor.

Geçtiğimiz aylarda çeşitli hastanelerde ek ödeme adaletsizliğine karşı “güvenceli gelir, maaşa ve emekliliğe yansıyacak insanca ücret” talebiyle basın açıklamaları yapılmıştı.

Sorunların devam etmesi üzerine 28 Mayıs 2021, Cuma günü 12.30’da Bakırköy Sadi Konuk EAH önünde yeni bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın birlikte gerçekleştirdiği “Tükeniyoruz, Sessiz Kalma” başlıklı açıklamada Odamızı Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Murat Ekmez temsil etti.

Dr. Murat Ekmez etkinlikte yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Yaşadığımız emek sömürüsüne karşı mücadele etmek için bir aradayız. Geçtiğimiz Ocak ayında yine burada bir etkinlik düzenlemiştik. Emek mücadelesi de verdiğimiz sağlık hizmeti kadar kutsal. Pandeminin ağır yükünü omuzlayan sağlık emekçileri ne yazık ki görmezden geliniyor. Ek ödeme adını verdikleri sistemle emeğimizi sömürmeyi sürdürüyorlar. Bizden gaspettikleri paraları iyi yerlere harcamıyorlar ne yazık ki; emekçilerden çalınan paralar geçmediğimiz otoyollara, yandaş müteahhitlere aktarılıyor. Biz sağlık çalışanları pandeminin bütün yükünü omuzluyoruz, halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Meslektaşlarımızı kaybetsek de hastalansak da hastalarımıza bakmaktan vazgeçmedik. Şu anda yürüttüğümüz mücadele bir onur mücadelesi aslında. Emeğimizi sömürenlere karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Etkinlikte ortak basın açıklamasını SES Bakırköy Şube’den Nuran Güngör okudu. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Biz Sağlık Emekçileri Tükeniyoruz!

Yorgun, yılgın, moralsiz, motivasyonsuz, pandemi sürecinde gösterdiğimiz olağanüstü çalışmanın karşılığını alamamak, adil olmayan uygulamalar, şiddet ve mobing ile karşı karşıya kalmak bu süreci daha da yoğun yaşamamıza neden oluyor. Daha dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Asistanı Dr. Ertan İskender poliklinik yaptığı sırada hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklanmıştır. Öfkeliyiz, kızgınız, şiddetle kınıyoruz. Sağlıkta şiddete ve mobinge yönelik yasa istiyoruz.

Bir yılı aşkındır süren olağanüstü çalışma koşullarına uyum sağlamaya çalışırken, diğer tarafından açlık sınırında olan maaşlarımızla geçinmeye çalışıyoruz.

Temel tüketim ürünleri, ateş pahası olurken TÜİK’in enflasyonu düşük gösterme çabaları ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor.
Aldığımız maaş ek ödeme ve nöbet paraları bile kredi kartına yüklenmemizi engellemiyor.

Hükümetin her yıl sözde toplu sözleşmedeki, toplu görüşme döneminde emekçilerin insanca yaşayacak ücret taleplerine karşılık, yine yeniden sefalet ücreti dayatılarak bizlerden fedakarlık yapmamız isteniyor.

Daha yılın ilk yarısına girmeden vergi matrahına girerek maaşlarımızdan kesinti yapılıyor.

Çıkarılan ek ödeme genelgeleri neyi yansıtmaktadır hiç anlam veremedik. Artık Yeter!”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!