Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Gününde Basın Açıklaması Yapıldı


  • Nisan 16, 2021
  • 334

Dokuz yıl önce sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde ülke genelinde basın açıklamaları yapıldı. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan günü Türk Tabipleri Birliği tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmişti. Bu kapsamda, sağlıkta şiddet sonucu aramızdan kopartılan sağlık çalışanlarını anmak, sağlıkta şiddetin son bulması çağrımızı yinelemek üzere İstanbul’da da basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve SES İstanbul Şubelerinin ortak çağrısıyla 16 Nisan 2021, Cuma günü 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzbaşında yapılan basın açıklaması, pandemi koşulları sebebiyle temsili katılımla gerçekleştirildi. Açıklamada İstanbul Tabip Odası’nı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Murat Ekmez, İTO Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Döventaş ve İTO İstanbul EAH temsilcisi Dr. Aytekin Sağlam temsil etti.

Etkinlikte sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının fotoğrafları taşındı.

Dr. Murat Ekmez yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; “Sağlıkta şiddet ne yazık ki Türkiye’nin önemli bir gerçeği. Sağlıkta şiddet meselesinde tek suçlunun tetiği çeken, bıçağı sallayan katil olmadığını biliyoruz. Bu iklimi oluşturan bir iktidar olgusu var. AKP döneminde sağlıkta şiddet yüzlerce kat arttı; biz sadece ölümleri konuşabiliyoruz. Her hastanede, pandemi dönemi de dahil yüzlerce arkadaşımız şiddet mağduru oldu. Bir toplumun kendi şifacılarına dönük saldırı eğilimi normal görülemez. Bu iklimi oluşturan, sağlık emekçilerini ucuz işçi olarak görüp sömüren, emeğimizi değersizleştiren, hor gören iktidar zihniyeti ana sorumludur, yaşanan şiddet olayları sonuçtur. Pandemi döneminde de binlerce vatandaşımız hayatını yitirdi, biz bu durumu da sosyal bir cinayet olarak görüyoruz. Sağlıkta şiddete karşı önlem almayanlar, pandemi döneminde de gereken adımları atmıyor. Bunun karşısında tek bir gücümüz var; birlik olmak, ortak mücadele yürütmek, meslek örgütlerimize sahip çıkmak. Bu sayede hem sağlıkta şiddeti hem de pandemi sürecinde ölümleri durdurun dememiz mümkün olacak.”

Ortak basın açıklamasını ise SES Aksaray Şube Eşbaşkanı Yasemin Bakır okudu. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Şiddet ortamınına daha fazla canımızı feda etmemek için daha etkin bir sağlıkta şiddet yasasına ihtiyacımız olduğu, çıkarılan ciddiyetten uzak, dostlar alışverişte görsün tarzı kanunun bu şiddeti önlemediği, tam tersi şiddet uygulayanları cesaretlendirdiği aşikardır.Meclisten geçen sağlıkta şiddet yasası etkisizdir ve taleplerimizi karşılamamaktadır. Her türlü şiddete maruz kalan meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini korumak amacıyla oluşturulacak yasanın tarafı olduğumuzu ve yasa yapım sürecinde taleplerimizin alınması gerektiğini açıkça belirtmekteyiz. Buna rağmen ülkeyi yönetme iddiasında bulunanlar, talep ve önerilerimizi dinlemekten kaçınmaktadır.

Bu bağlamda Covid-19 sürecinde sağlık emekçilerine dönük daha da yoğunlaşan, kanıksanan ve meşrulaştırılan fiziksel, sözel ve psikolojik şiddete hep birlikte ve en gür sesimizle karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiğimiz arkadaşlarımızı saygı ve minnetle andığımız bugünde iktidarı, sağlıkta şiddeti kışkırtacak, koruyacak söylem ve politikalardan vazgeçmeye ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmak için TTB’nin talep ve önerilerini dinlemeye davet ediyoruz.”

Açıklamanın ardından kaybettiğimiz sağlık çalışanları anısına gökyüzüne siyah balonlar uçuruldu.

Basın açıklaması metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!