Pandemide Alınması Gereken Önlemlerle İlgili Başhekimliklere Yazı Gönderildi


  • Nisan 09, 2021
  • 1579

Türkiye’de bir yılını geride bırakan COVID-19 pandemisinde hastanelerde acilen atılması gereken adımlarla ilgili önerilerimizi iletmek üzere tüm başhekimliklere yazı gönderildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip imzalı yazıda şunlar dile getirildi:

“Hekimlerin ve sağlık personelinin korunması çerçevesinde, sağlık kurumu yöneticilerinin gerekli koruyucu ekipmanların temini, hastanelerin yükünün azaltılması, hasta yoğunluğunun düşürülmesi, çok gerekli ve acil olmayan hastaların tetkik ve tedavilerinin ve takip hastalarının kontrol tarihlerinin ertelenmesi gibi önlemlerle hastalıkla maruziyeti azaltması önemlidir.

Bu bağlamda;
* Bir yılı aşkın bir süredir poliklinik ve servislerde aktif çalışan sağlık personelinin çalışma koşulları insani şartlara uygun hale getirilmeli, dinlenme oda sayısı arttırılmalı ve stres altındaki personele psikososyal destek sağlanmalıdır.

* Sağlık çalışanlarının kurumlarda salgın yönetim sürecine katılımı sağlanmalı, önlemler için katkıları alınmalıdır.

* Sağlık çalışanlarına yüksek şüpheli temas sonrası test, şüpheli bulgular gelişmesi durumunda hızla gerekli incelemeler ve riskli alanlarda çalışanlara düzenli aralıklarla PCR taraması yapılmalıdır.

* Nöbet ertesi izinlerinin kullanılması, mesai saatlerinin kısaltılması, dönüşümlü mesaiye geçiş için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

* Poliklinik hasta sayıları azaltılmalı, randevu süreleri 30 dakikada bir olacak şekilde düzenlenmeli, her hasta muayenesi sonrası mekan havalandırılmalıdır.

* Bekleme salonlarında hasta birikimi engellenmeli ve düzenli havalandırılmalıdır. Hastalarla birlikte gelen refakatçi sayısı sınırlandırılmalıdır.

* Sağlık çalışanları için gerekli olan uygun nitelikteki kişisel koruyucu malzemeler (cerrahi/basit maske, N95/FFP2/FFP3 türü maskeler, önlük, eldiven, gözlük/siperlik) yeterli düzeyde temin edilmelidir.

* Salgın tamamen ortadan kalkıncaya kadar triaj işlemleri sağlık kuruluşlarının giriş bölümlerinde düzenlenecek alanlarda ateşli hastaları veya solunum yolu enfeksiyonu belirtileri taşıyan hastaları saptamaktan başlamalı, bu hastaların ayrı mekanlarda tanı ve tedavilerinin yapılması sağlanmalıdır.

* Sağlık kurumlarında uygunsuz maske kullanımına izin verilmemeli, konuyla ilgili yakın takip yapılmalıdır. Kurum girişlerinde, muayene odalarında, bekleme salonlarında el dezenfektanı bulundurulmalı ve her giriş yapanın kullanımı sağlanmalıdır.

* Şüpheli hastaların diğer hastalarla ve sağlık çalışanlarıyla temasını azaltan özel poliklinikler kurulmalıdır.

* Hastanelerde temizlik işlemleri daha sık olarak uygulanmalı ve enfeksiyon kontrol komitelerinin önerdiği usullerde yapılmalıdır.”

Başhekimliklere gönderilen yazı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!