14. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI YAPILDI


  • Ağustos 20, 2010
  • 1891

 

14. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28 – 30 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara’da, Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Anfisi’nde yapıldı. Üç günde toplam 250 hekimin katıldığı Kurultay’da İstanbul Tabip Odası, düzenleyici, oturum başkanı, konuşmacı ve izleyici düzeylerinde çok sayıda hekimle yer aldı.

Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı Dr. Raşit Tükel’in yaptığı, Sekretarya’sında Dr. Ali Özyurt’un ve Düzenleme Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Ayşegül Bilen’in de yer aldığı Kurultay’ın ilk günü, TTB-UDEK Çalışma Grupları’nın toplantıları ve Çalışma Grupları Raporları’nın sunumuyla geçti.

Katılımcılar, aynı gün öğleden sonra, TTB ve Ankara Tabip Odası tarafından, yine aynı binada düzenlenen Dr. Füsun Sayek 3. Eğitim Hastaneleri Kurultayı’na katıldılar. Bu Kurultay’da da, panellerde ve konferanslarda Odamız’dan Dr. Sibel Özsoy, Dr. Güray Kılıç, Dr. Berivan Tunca, Dr. Ali Özyurt ve Dr. Ayşegül Bilen yer aldılar.

Kurultay’ın ikinci günü düzenlenen panellerde, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Uzaktan Eğitim ve Ölçme-Değerlendirme, Program Geliştirme ve Yeniden Belgelendirme konuları tartışıldı. Aynı gün Dr. Peter M. Pattynama, Uzaktan Eğitim konusunda bir konferans verdi.

Üçüncü günde panellerde Çalışma Ortamı ve Hekimin Sağlığı, Cerrahi Uzmanlık Dallarında Kesişen Alanlar, Eğitim Kurumlarını Ziyaret ve Asistan Hekimler Komisyonu panelleri yapıldı.

Kurultay oturumlarının özetlerine TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından yayınlanan Kurultay kitabından ulaşılabilir. Bu kitap Odamızda mevcuttur.

Kurultay’ın son gününde, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tehlikede” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasının metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yine Kurultay’ın son gününde TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Adli Tıp Uzmanlık Derneği, “Adli Tıp Kurumu ve Bilirkişlilik” başlıklı bir ortak basın açıklaması yaptılar. Bu basın açıklamasının metine ulaşmak için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!