Hakkınız ödenmez diyorlar ek ödemeleri yapmıyorlar ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI, HAKKIMIZI İSTİYORUZ!


  • Ocak 06, 2021
  • 3219

Pandemi ile mücadelenin sadece sağlık emekçilerinin çabaları ile sürdüğü bu dönemde sağlık emekçileri ek ödeme olarak adlandırılan ve maaşlarının önemli bir kısmını oluşturan Kasım ayına ait ödemelerini alamamıştır. Bakanlık hastanelerinde buna gerekçe olarak ek ödemenin hesaplandığı programın bozuk olması gösterilmektedir.

Öne sürülen bahanenin akla ve mantığa sığmaması bir yana, hesaplanmasından dağıtım biçimine kadar birçok adaletsizliği barındıran, şeffaf yürütülmeyen, yıllardır itiraz ettiğimiz bu uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı pandeminin ilk günlerindeki adaletsiz ek ödeme dağıtımları nedeniyle de sağlık emekçilerinin tepkisini çekmiş ve belli düzenlemelerle bu durumu geçiştirmek yolunu seçmişti.

Varlığı o hastanelerde çalışan emekçilere dayanan bakanlık ödeme yapmadığı çalışanlarına bir açıklama gereği bile duymamıştır. İktidar ve bakanlığın her fırsatta övündükleri pandemi mücadelesinin bütün yükü sağlık emekçilerinin sırtında olmasına rağmen maruz bırakıldığımız bu muamele kabul edilebilir değildir.

Bu mücadelede yüzlerce sağlık emekçisi yaşamını yitirirken sadece seyirci pozisyonunda kalan iktidar ve bakanlık, meslektaşlarımızı anma için yaptığımız etkinliklerin bir kısmını engellemeye çalışmaktan dahi geri durmamıştır. Yaşamını yitiren meslektaşlarımız ile ilgili anma etkinliklerinde hiç bir bakanlık ya da sağlık müdürlüğü yetkilisini görememiş olmamız bir tesadüf müdür?

Pandemi döneminde yaşadığımız bütün yok sayılmalara rağmen iş akışını bozacak bir eylem biçimine başvurmamamızın temel sebebi toplum sağlığını koruma konusundaki duyarlılık ve çabamızdır.

Bizlere yoksulluğu ve itaati dayatanlar bilmelidir ki bizler köle değiliz. Bizim üzerimizden başarı hikayeleri yazıp, bizleri yok sayamazsınız.

Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli en hafif tabiri ile emek sömürüsüdür. Bu süreçte sağlık çalışanlarına bırakın üst dereceden performans ödemesini, normal hakları dahi ödenmemektedir.
Pandemi döneminde de, pandemi öncesinde de yapılan ek ödemeler göstermektedir ki, bu ödemelerin miktarı, dağılımı tamamen keyfi biçimde yapılmaktadır. Farklı kamu hastanelerinde aynı branşlarda ve aynı sürelerle çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ek ödemeler arasındaki fark 20 katı bulabilmektedir. Aynı işi üreten, aynı sürelerde emek harcayan meslektaşlarımız arasında ücretlendirme açısından bu fark neyle izah edilebilir?

Çok açık ki maaşlarımızın dağıtımı ile ilgili bütün süreçler şeffaflıktan uzak ve keyfi biçimde sürdürülmektedir.

Bizlerden “verilene” razı olmamız istenmektedir.

Bizler her geçen gün daha da yoksullaşırken, devlet kamu imkanlarını şehir hastanelerine, patronlara akıtmakta bir beis görmemektedir.

Adına şehir hastaneleri dedikleri şirket hastanelerine milyonlarca dolar para dağıtan bu zihniyet, söz konusu yaşamını sürdürmek için yeterli maaş talep eden sağlık emekçileri olunca kör ve sağır olmayı tercih etmektedir.
Bizler toplum sağlığı için çalışan sağlık emekçileri olarak; emekliliğe yansıyan, insanca yaşama yetecek, performansa dayanmayan bir maaş istiyoruz.

Keyfi tutumlarla belirlenen, şeffaf olmayan, sağlık hizmetini niteliksizleştiren ek ödeme uygulamasına derhal son verilmesini istiyoruz.

Kasım ayına ait ve günlerdir verilmeyen ödemenin daha fazla geciktirilmeksizin yapılmasını talep ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!