Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü


  • Aralık 26, 2021
  • 1165

Ödüllerin amacı
Türkiye'de işçi sağlığı alanında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaları ve işçi sağlığının gelişimine katkı sağlayan hizmetleri ödüllendirmek kişi ve kuruluşları çalışmaları için teşvik etmektir.

Genel Kurallar:
Ödüller, Dr. Nejat Yazıcıoğlu'nun anısına yılda bir kez İstanbul Tabip Odası tarafından "Dr.
Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet Ödülü" ve "Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı
Araştırma Ödülü" olarak verilir.

Ödüller işçi sağlığı alanında çalışma yapan farklı meslekteki kişilerin katılımına açıktır.

Ödüllere; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversiteler, meslek
Odaları, sendikalar, uzmanlık dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sağlığı alanında çalışma yürüten diğer kurumlar aday gösterebileceği gibi kişisel başvuru da yapılabilir.
Seçici kurulda yer alacak kişiler ödüller için aday gösteremez.

Seçici kurul üyeleri;
a. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu temsilcisi
b.İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu temsilcisi
c.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi
d.Meslek hastalıkları konusunda klinik çalışmaları olan üniversite öğretim üyesi
e.İşçi sağlığı alanında önemli katkıları olan İstanbul Tabip Odasının önereceği iki hekim
f. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Dr. Nejat Yazıcıoğlu Araştırma Ödülü Kuralları:
Ödül, işçi sağlığı alanında yapılan özgün, bilimsel kalitesi yüksek, sorunlara ışık tutan veya
çözüm öneren yayınlanmış veya yayına hazır araştırmalara verilir.

Yayınlanmış araştırmalar için, son beş yılda yayınlanmış olma koşulu aranır.

Yayınlanmış araştırmalara yapılan atıflar varsa gönderilecek dosyaya eklenmelidir.

Yayınlanmamış araştırma yazıları, bilimsel dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Ödül için gönderilen yayınlanmamış araştırmalar, sorumlu yazarın izni ile İTO ve TTB
Dergilerinde yayınlanabilir.

Başvuruda araştırmayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin özgeçmişleri, mesleki deneyimleri,
Yaptıkları çalışmalar ve iletişim bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir. Çalışmaların yazılı olarak ve aynı zamanda dijital ortamda tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Dr. Nejat Yazıcıoğlu Hizmet Ödülü Kuralları:
Ödül, Türkiye'de işçi sağlığının gelişmesine katkı sağlayan çalışmaları nedeniyle kişi veya
Kuruluşlara verilir.
Başvuruda adayların, aday gösterilme gerekçesi yanı sıra özgeçmişleri, mesleki deneyimleri, yaptığı çalışmalar ve iletişim bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir.


Bu HABERİ Paylaş!