KAYIP ÇOCUKLAR RAPORU DEĞERLENDİRMESİ


  • Ağustos 20, 2010
  • 1780

 

Genel olarak rapor;

1. Sosyoekonomik gerçekleri, başka bir ifadeyle evden kaçan çocukların sınıfsal kökenini ve bunun önemini talileştirmektedir. Mesela istatistiklerde bu konuya herhangi bir yer verilmemiş olmasının ötesinde öneriler bölümünde bu konuda bir açılım görünmüyor.

2. Belirtilen öneriler yerinde olsa dahi, denetim ve yaptırımlarının nasıl olacağı konusuna değinilmemiş.

Raporun ayrıntılı içeriği hakkında ise genel değerlendirmelerimiz şöyle olmuştur;

1. Evden kaçan çocukların ailelerinin gelir düzeylerine göre sayısının belirlenmesi çözüm açısından yol gösterici olabilecek iken raporda belirtilmemiş.

2. Sayfa 18’deki 31. maddede ise “doğacak açığın özel hizmet alımı ile sağlanması” yani taşeronlaştırmadan söz edilmiş. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kamuoyuna da yansıyan SHÇEK Kayseri'deki çocukların dövülmesi skandalı ve hastanelerde bebek ölümlerinin yine benzer taşeronlaştırma uygulamaları ile ilgili oluşu gibi gerekçeler bunun kabul edilemezliğini yeterince göstermektedir.

3. 2. Sayfa’daki 3. paragrafta; “Kaçırılan çocukların en fazla olduğu iller 3 büyük il dışında göç alan diğer illerdir” denmiş. Önerilerde ise bu konuya değinen bir madde bulunmuyor. Bu konuda ne gibi çalışmaların yapıldığı belirtilmemiş. Göç konusu önemli bir konu olması nedeniyle, bu konuda raporların hazırlanması veya varsa yapılmış olanları dikkate alarak raporda yer verilmesi gerekirdi.

4. Çok çocuk değil, bunun yerine ailelerin bakabilecekleri, sevgi ve şefkat gösterebilecekleri kadar çocuk yapmaları gerektiğinin vurgulanması uygun olurdu.

5. Sayfa 13’te kaybolma sebepleri arasında 1. maddede erken evlilik olduğu belirtilmiş. Bu anlamda raporda erken evlilik yaşının sakıncalı olduğu belirtilmeliydi. Güncel olarak Hüseyin Üzmez olayı bu durumu yeterince aydınlığa kavuşturmuştur.

6. 16. sayfada ilgili kurumlarca yapılabilecek çalışmalar bölümünde 12. maddede “işverenlerin çocuk işçi çalıştırmama konusunda ikna edilmesi”nden söz ediliyor. Bu ibare “işverenlere gerçekçi ceza ve yaptırım uygulanması” olarak değiştirilmeliydi.

7. Raporda birbiriyle çelişen ifadeler yer almakta. Örn: Hem göç alan illerde kaçırılan çocuk oranının fazla olduğu belirtilmekte, hem de 11.sayfada paragraf sonunda “...Bölgeler arasında bu konuda ayırt edici bir özelliğin bulunmadığı düşünülmekte” deniyor.

8. Bazı yerlerde bilimsellik açısından kaynak gösterilmesi gerekirdi. Örn: 3. sayfada ikinci paragrafın sonunda “kaçırılan çocukların Batının gelişmiş zengin ülkelerindeki alıcılarına götürüldükleri iddia olunmaktadır” ibaresi için kaynak gösterilmesi gerekirdi.

9. İstanbul'da kaç tane kaçak çocuk ihbarı yapıldığının bilinmemesinin gerekçesi belirtilmeliydi. Bu gerekçenin çözüm açısından önemli olabilirdi.

10. Sayfa 17’deki 22. maddede sigara ve alkolün zararlarının okullarda öğrencilere anlatılması başlığında, üniversiteler, Tabip odaları ve ilgili STK’lara vurgu yapılması gerekirdi.

11. 12. maddede konu edilen “çocuğa yönelik istismar ve eylemlerin” ilgili komisyonlarımızın da önerileri doğrultusunda düzenlenmesi daha uygun olacaktı.

Sonuç olarak, bu tür raporların hazırlandıktan sonra değil, hazırlanma aşamasında Oda’dan ve diğer sivil toplum örgütlerinden görüş istenmesi işbirliğini geliştirmesi açısından daha uygun olacağı düşünülmüştür.

 Kayıp Çocuklar Raporu İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!