Hükümet faaliyetleri, ülke hazırlığı ve sosyoekonomik faktörlerin COVID-19 mortalitesine ve ilişkili sağlık çıktılarına etkilerinin ölçümüne yönelik ülke seviyesinde bir analiz


  • Kasım 19, 2020
  • 238

Farklı ülkelerin COVID-19 pandemisinin yönetimine yönelik bireysel yaklaşımları belirgin şekilde farklılık göstermektedir.

Enfekte bireylerin tespiti ve izolasyonu, temas takibi, karantina önlemleri, fiziksel mesafe ve hayati olmayan işletmelerin kapatılması gibi önlemler, enfeksiyonun daha fazla yayılmasını azaltmayı ve sağlık sistemi zorlanmasını önlemeyi amaçlayan halk sağlığı kılavuzluğunun ana bileşenleri haline gelmiştir.

Ayrıca, halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasının zamanlaması, ülkedeki yerleşik sosyoekonomik özellikler, temel sağlık hizmeti kapasitesi ve diğer sağlıkla ilgili nüfus özellikleri (sigara içme yaygınlığı, obezite oranı vs) ülkeler arasındak çıktılardaki farklılığa katkıda bulunan faktörler olabilir.

Bu çalışmada COVID-19 mortalitesine ve ilişkili sağlık çıktılarına yönelik izlenen ulusal sağlık politikası ve eylemlerinin zamanlaması ve türünün etkisini değerlendirmek için ülke düzeyinde bir keşif analizi yapılmıştır.

Toplum sağlığı müdahalelerinin (ör. kısıtlamalar, sınırların kapatılması gibi kontrol tedbirleri), ülkeye özgü sosyoekonomik faktörler ve genel sağlık hizmeti kapasitesinin COVID-19 vakaları ve ölümler üzerine etkisini değerlendirmek için 50 ülkeden halka açık COVID-19 sürveyans verilerine erişilmiştir.

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den bildirilen COVID-19 sonuç verileriyle tutarlı olarak, daha yüksek vaka yükü ve mortalite, obezite ve ileri nüfus yaşı gibi komorbiditelerle ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık, ülke içinde gelir dağılımında daha düşük farklılıkların genel ölüm oranlarını ve kritik vakalarını azalttığı görülmüştür.

Ulusal testlerin kapasitesinin artması, kritik vaka veya ölüm sayılarıyla ilişkilendirilmemiştir. Hükümetlerin tam kapanma politikası (yalnızca kısmi veya sokağa çıkma yasakları karşısında) hasta iyileşme oranlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu görülmüştür (RR = 2.47;% 95 CI: 1.08 5.64). Bu, tam kilitlenmelerin ve sınırların erken kapatılmasının, bulaşın pik noktasının azaltabileceğini ve böylece sağlık sistemi kapasitesinin fazla yüklenmesini önleyebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak bu keşif analizinde, düşük seviyelerde ulusal hazırlık, test ölçeği ve nüfus özellikleri, artan ulusal vaka yükü ve genel ölüm oranı ile ilişkilendirilmiştir. Hızlı sınır kapatmalar, tam kapanmalar ve yüksek test kapasiteleri, milyon kişi başına COVID-19 ölüm oranlarında düşüşle ilişkilendirilmese de artan hasta iyileşme oranları ile önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir.

Çalışmanın orijinalini görüntülemek için tıklayınız.

 

 


Bu HABERİ Paylaş!