SARS-COV-2'ye Birincil Maruz Kalma Makaklarda Yeniden Enfeksiyona Karşı Koruma Sağlıyor


  • Kasım 17, 2020
  • 430

COVID-19 enfeksiyonundan iyileştikten sonra nüks veya yeniden enfeksiyon riskine sahip olma olasılığı endişe yaratmaktadır. Bu preklinik çalışmada, COVID-19 sonrası aynı viral suşa yeniden maruz kalmanın nasıl bir etkiye yol açtığı rhesus makaklarda araştırılmıştır.

Öncelikle altı yetişkin Çin kökenli rhesus makağına enfeksiyöz dozda SARS-CoV-2 havayolundan verilmiş. Bunu takiben, hayvanlarda solunum ve gastrointestinal sistemlerinde aktif enfeksiyon kanıtı da dahil olmak üzere, aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, hafif ila orta derecede hastalık geliştiği kayıt altına alınmış.

 

28 gün sonra enfeksiyondan kurtulan ve iyileşmeye başlayan hayvanların dördü aynı viral suşa tekrar maruz bırakılmış. Diğer ikisi ise kontrol grubunu oluşturmak için iyileşmeleri takibe alınmış.

İkinci SARS-CoV-2 maruziyetinden sonra dört makakın, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, ilk enfeksiyonlarından sonra görülmeyen geçici bir ateş geliştirdiği izlenmiş.

 

Ancak akciğer röntgenlerinde başka bir yeniden enfeksiyon belirtisi gözlemlenmemiş veya tespit edilmemiş. Bu hayvanlara yapılan 2 haftalık ardışık testlerin aktif virüs açısından negatif olduğu saptanmış.
İki sefer SARS-CoV-2 maruziyetine bırakılanlarda bir sefer maruz bırakılanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek antikor seviyelerine ulaşılmış ve iki sefer maruz kalanlar arasında ikinci maruziyetten sonra antikor titresinde olan artış da anlamlı olarak saptanmış.

makak-preklinik-3

 

İkinci viral maruziyet ilk enfeksiyondan sadece 28 gün sonra gerçekleştiğinden, bu çalışma SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve iyileşmesinin geniş süreli durumuna oldukça sınırlı bir pencere sunmaktadır. Ancak hafif/orta Covid-19’dan kurtulduktan sonra oluşan immun yanıt ile en azından bir süre için yeniden enfeksiyondan korunmak mümkündür.

Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/01/science.abc5343.long

Doç. Dr. Necati Çıtak
İTO COVID İzleme Grubu Üyesi

 


Bu HABERİ Paylaş!