COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda ampirik antibakteriyel tedavi ve toplum başlangıçlı bakteriyel ko-enfeksiyon: Çok hastaneli bir kohort çalışması


  • Kasım 17, 2020
  • 298

13.3.2020 - 18.6.2020 tarihleri arasında 38 Michigan hastanesinde COVID-19 tanısı ile hastaneye yatırılan 1705 hastadan oluşan rastgele örneklenmiş kohort veriler erken dönemde (Hastaneye kaldırıldıktan sonraki 2 gün içinde) ampirik antibakteriyel tedavi ve toplumda başlayan bakteriyel ko-enfeksiyonlar (3 gün içinde pozitif kültür ve tanı testi) hakkında toplanmıştır.

Sonuç:

COVID-19'u olan 1705 hastadan %56.6 sına erken ampirik antibakteriyel tedavi verilmiş. %3.5(59/1705) toplumda başlayan doğrulanmış bir bakteriyel enfeksiyona sahipti. Hastaneler arası erken ampirik antibakteriyel kullanımı %27-%84 arasında değişiyordu.

Sonuç olarak onaylanmış toplum başlangıçlı bakteriyel kötü enfeksiyonların prevelansı düşüktü. Buna rağmen hastaların yarısı erken ampirik antibakteriyel tedavi aldı. Antibakteriyel kullanım hastanelere göre değişmektedir. COVID-19 testinin kullanımı antibakteriyel kullanım süresini ve gerekliliğini azaltacaktır.

 

Uz. Dr. Melahat Cengiz
İTO COVID-19 İzleme Grubu Üyesi

Çalışmayı pdf olarak görüntülemek için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!