Türk Tabipleri Birliği'nin Çağrısıyla Tüm Ülkede Eylemdeyiz: COVID-19 Tüm Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Kabul Edilmelidir!


  • Kasım 11, 2020
  • 3015

Değerli Meslektaşımız,

COVID-19 pandemisinin ilk gününden itibaren tüm sınırlarımızı zorlayarak hekimliğimizin gereklerini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Ancak bu süreç boyunca salgın yönetim mekanizmalarına dahil edilmedik. Uyarılarımız ve taleplerimiz dikkate alınmadı. Nitelikli koruyucu ekipman bulma zorluğu, dinlenme hakkımızı dahi kullanamadığımız uzayan çalışma saatleri, sağlıksız çalışma ortamları, sözü verilen ek ödemelerin ödenmemesi, risk grubunda olmamıza rağmen aşı talebimizin karşılanmaması, ve izin, istifa, emeklilik haklarımızın gasp edilmesi gibi bizleri tüketen sorunlarımız çığ gibi büyüdü.

Pandemi sürecinde şu ana kadar 64’ü hekim olmak üzere en az 147 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu sebeple ana gündemimize “COVID-19’UN TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ” talebini aldık.

Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bir arada olduğunu, taleplerimizin ortak olduğunu, birlikte güçlü olduğumuzu, kararlığımızı, yönetenler ve kamuoyu ile paylaşmak için Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla bir dizi eylemlilik planlanmıştır. Söz konusu eylem programı yazımız ekinde bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

09-13 KASIM 2020
11 Kasım’da meslek hastalığı talepli gazete ilanının yayınlanması. (Sözcü, Birgün, Evrensel gazeteleri, Türkiye baskısı)
11-15 Kasım arasında her akşam saat 21.00’da “Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor” temalı ışık açıp söndürme eylemi.

16-20 KASIM 2020
İl tabip odalarının binalarından pankart asılması ve 1 ay boyunca asılı kalması.
Tabip odalarının meslek hastalığı talebini belirten kendi oda imzaları ile hazırlayacağı videoların yayınlanması.
18 Kasım Çarşamba günü sağlık bütçesinin TBMM’deki görüşmeleri sırasında sağlıkçı milletvekillerine ileteceğimiz taleplerin basın toplantısı ile  duyurulması
Uzmanlık derneklerinden COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilsin yönündeki talep etiğimiz videoların  hazırlanması, yayınlaması.

23-27 KASIM 2020
Hekimlerin, Sağlık Bakanlığı’na özlük haklarımız ve Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesini talep eden mektup yazma kampanyası.
Hazırladığımız meslek hastalığı yasa tasarısınının  sağlık mesleği mensubu milletvekilleri tarafından simgesel kıyafetler ile açıklanması.


Bu HABERİ Paylaş!