İzmir’de Deprem Bölgesinde Gözlem ve Ziyaretler Gerçekleştirildi


  • Kasım 09, 2020
  • 2658

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Urfa Tabip Odalarından yöneticilerden oluşan heyet depremde eşi ve iki evladını kaybeden İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri ve TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel’e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

7 Kasım 2020, Cumartesi günü yapılan ziyarette İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Recep Koç ile İTO Aile Hekimliği Komisyonu EşBaşkanı Dr. Hakkan Hekimoğlu yer aldı.

Heyet aynı gün geçici barınma merkezlerini de ziyaret ederek vatandaşlarla, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla da görüşmeler yaptı. Heyetin gözlem ve önerilerinden oluşan ayrıntılı raporun daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.


Bu HABERİ Paylaş!