Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık Raporlarının Dokuzuncusu Basın Toplantısıyla Açıklandı


  • Ekim 27, 2020
  • 7570

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık Raporlarının Dokuzuncusu Basın Toplantısıyla Açıklandı

İstanbul’da hızla artış gösteren Covid-19 vakaları, gelinen durum, yaşanan sorunlar, talep ve öneriler İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nca düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda İTO Yönetim Kurulu ve İTO Covid-19 İzleme Grubu’nca hazırlanan “İstanbul’da Sağlık Raporları-9/Ekim Ayı” raporu da kamuoyuyla paylaşıldı.

27 Ekim 2020, Salı günü düzenlenen basın toplantısına İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

Toplantı Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun pandemi sürecinde hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarını anmasıyla başladı. İstanbul’da artan vaka sayılarının alarm verdiğine dikkat çekti ve alınmayan önlemler, atılmayan adımların bedelini hem toplumun hem de sağlıkçıların ödediğini vurguladı.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık Ekim Ayı Raporu’nu ise Dr. Pınar Saip aktardı. Açıklanan raporda 18 Ekim 2020 itibariyle Türkiye’deki tüm vakaların %38.8’inin İstanbul’da olduğu, rakamlarınsa sadece hastanede yatan vatandaşların sayısını içerdiği belirtildi. İstanbul’daki hızlı artışa karşı etkili, yerinde önlemler alınmazsa bir kaos tablosuyla karşı karşıya kalınacağı uyarısı yapıldı. Raporda pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişliğe, sorunlara da dikkat çekildi.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık –IX Raporu İçin Tıklayınız.

Raporun paylaşılmasının ardından pandemi sürecinde atılması gereken adımlar, alınması gerekenlerle ilgili öneriler Dr. Güray Kılıç tarafından okundu.

Bu bölümde yapılan açıklamada; “Pandemi tsunamisi hastanelerde değil, toplumda, toplumla birlikte karşılanmalıdır! Pandeminin hastanelerde değil birinci basamağın çalışma alanı olan toplum genelinde kazanılabileceği unutulmamalı, birinci basamak sağlık hizmetleri organizasyonu hızla bölge temelli yapılanmaya dönüştürülerek salgın ile mücadeleye uygun hale getirilmelidir. Toplumun tüm kesimlerinin salgın sürecine katkı ve katılımının etkili mekanizmaları kurulmalıdır. İllerin pandemi ve il hıfzıssıhha kurullarında ilgili yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının sendika ve odaların temsiliyeti sağlanmalı, illerin kendi kararlarını bağımsız şekilde alabilme hakkı tanımlanmalıdır.” denildi.

Basın metni için tıklayınız.

 

 

 

rapor9basin-toplantisi3

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!