ADLİ TIP KURUMU TEPEDEN TIRNAĞA YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR


  • Ağustos 20, 2010
  • 1826

Adli Tıp Kurumu’nun Hüseyin Üzmez’le ilgili ATK raporuna ilişkin TTB-İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen basın toplantısına katıldıkları gerekçesiyle üç adli tıp uzmanı hakkında soruşturma açması, Odamızda gerçekleştirilen basın toplantısıyla kınandı. TTB, Odamız ve Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin ortak gerçekleştirdiği basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Odamız Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Odamız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Adli Tıp Uzmanları Derneği'nden Prof. Dr. Ümit Biçer katıldılar.

Basın açıklaması metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!