SES EYLEM TAKVİMİNİ AÇIKLADI


  • Ağustos 20, 2010
  • 1835

 

İstanbul Üniverstesi'nde döner sermaye gelirlerinin dağıtımındaki adaletsizliklere karşı bir süredir çeşitli eylemler yaparak bu durumu protesto eden Sağlık Emekçileri Sendikası 13 Kasım 2008 tarihinde yaptığı eylemde rektörlüğü son kez uyardı.

Üniversite bahçesinde yapılan eyleme Öğretim Üyeleri de destek verdiler. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Zeynep Solakoğlu yaptığı konuşmada, sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu, hekim ve yardımcı sağlık personeli ayrımı yapılmadan döner sermaye gelirlerinin personel arasında adil dağıtılması gerektiğini vurguladı ve İstanbul Tabip Odası olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sağlık emekçilerinin yanında olacağımızı bildirdi.


Bu HABERİ Paylaş!