HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI


  • Ağustos 20, 2010
  • 1970

 

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen uluslar arası katılımlı Hekim Emeği Çalıştayı, 7 – 8 Kasım 2008 tarihlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakülesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda yapıldı.

Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Mazhar Çelikoyar, İTO Başkanı Dr. Özdemir Aktan ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Gencay Gürsoy’un açılış konuşmalarını yaptığı çalıştayın ilk gününde, Türkiye’de ve dünyada hekim emeğinin değerlendirilmesine ilişkin sunumlar yapıldı. Çalıştay’ın ikinci gününde ise Serbest Bildiri sunumlarının ardından, hekim emeğinin değerlendirilmesinde hekim örgütlerinin rolünün tartışıldığı bir forum yer aldı.

Toplantının ayrıntılı bir değerlendirmesini Hekim Forumu’nun Ocak 2009’da yayınlanacak olan 179. sayısında bulabilirsiniz.


Bu HABERİ Paylaş!