Covid19 pandemi günlerinde iş kazası ve meslek hastalıkları rehberi


  • Mayıs 02, 2020
  • 1597

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık çalışanları Covid-19 ile en ön saflarda mücadele etmektedir. Buna bağlı olarak ülkemizde de sağlık Bakanlığı verilerine göre 7428 sağlık çalışanı enfekte olmuştur. Yapılan iş nedeniyle oluşan hastalık ister meslek hastalığı isterse iş kazası olarak kabul edilsin bildirimi zorunludur. Sağlık çalışanlarının bildirimi ile ilgili sahadan gelen sorulara yol gösterici olabilmek için İTO- Hukuk Büromuz tarafından bir rehber oluşturulmuştur.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!