ENGELLİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM HAKKI ENGELLENİYOR


  • Ağustos 20, 2010
  • 1998

1 Ekim 2008 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) yürürlüğe girmesiyle birlikte, sağlık alanında yaşanan sorunlar katlandı. Her gün SUT uygulamalarının yeni sakıncaları ortaya çıkıyor ve mağdur olan toplum kesimleri, yakınmalarını dile getiriyorlar.

Bu kez de engelli yurttaşlarımız, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ali Küçük’ün katılımıyla bir basın açıklaması yaparak, SUT’nin engelli yurttaşlarımız önüne çıkarttığı engelleri dile getirdiler. Bu konuda hazırladıkları bir raporu da kamuoyuna sunan İstanbul Tabip Odası, Türkiye Sakatlar Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi, ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi’nin basın açıklamasının tam metni ve hazırladıkları rapora aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Basın açıklamasının metni için tıklayınız.

Rapor için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!