SINAVSIZ ŞEF VE ŞEF YARDIMCISI ATAMALARI VE EKİM AYINDA İLAN EDİLEN KADROLARA İLİŞKİN TUTUM BELİRLEME TOPLANTILARI YAPILDI.


  • Ağustos 20, 2010
  • 1725

Eğitim hastanelerindeki boş eğitici kadrolarını ilan etmeyen, eğitici sınavı yapmayan, bilimsel bir seçme yöntemi kullanmayan Sağlık Bakanlığı, sınavsız şef-şef yardımcısı atama konusundaki hukuk dışı ısrarını sürdürmektedir. Bu ısrarın son örneği 17 Ekim 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı internet sitesinde duyurusu yapılan 221 şef ve şef yardımcısı ataması olmuştur.

TTB ve İstanbul Tabip Odası tarafından açılan davalar kazanıldığı, daha önce yapılan atamalar iptal edildiği halde, Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşma ve hukuk dışılık örneğini sergilemekten çekinmemektedir.
 
İstanbul Tabip Odası olarak gelinen noktayı meslektaşlarımızla birlikte değerlendirmek ve tepkimizi, taleplerimizi bütün olanaklarımızla ve en geniş hekim kitlesinin ortak hareketiyle dile getirmek amacıyla, 27 Ekim 2008 Pazartesi günü, Tabip Odası Kadıköy İrtibat bürosunda, 28 Ekim 2008 Salı günü Cağaloğlu’nda bulunan merkezimizde toplantılar yapılmıştır.

İstanbul’un çeşitli eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapmakta olan uzman ve klinik şeflerinin katıldığı toplantılarda, asistan meslektaşlarımızı da görmenin mutluğunu yaşadık.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

1- Toplantılara katılanlar arasında egiticiatamagdurlari@yahoogroups adı altında bir e group oluşturulması ve haberleşmenin, bilgi belge paylaşımının bu grup üzerinden de yapılması.

2- İlk profesör ve doçent atamalarının başladığı 1980 yılından, özellikle 1999 yönetmelik değişikliği sonrasından bugüne kadar yapılan yaklaşık 1000 civarı atamanın envanterinin çıkarılması ve bu şekilde atananların uygun bir şekilde teşhir edilmesinin sağlanması.

3-  Tabip Odasının bilirkişi havuzunda atama şeflere yer ve görev vermemesi

4- Hukuk bürosunun yanı sıra, 1998 sınavında başarılı olanların, atamalara karşı mücadele edenlerin, konu hakkında birikimi olanların davet edildiği ve atamalar ve sınavlarla ilgili olarak sürekli çalışan, arşiv tutan, bilgi ve belge sağlayan, raporlar ve görüşler hazırlayan bir çalışma grubunun kurulması.
 
5- Yargı kararlarında istisnai bir yöntem olması gerektiği defaatla belirtilen doçent ve profesör ünvanına sahip hekimlerin şef ve şef yardımcılığı kadrolarına sınavsız atanmalarının, esas atama yöntemi olarak uygulandığının ( 2008 yılının mart ayında 75, haziran ayında 201 atama yapılmış, 17 ekimde ise 228 atama daha yapılacağı duyurulmuştur.) broşürler, ilanlar, afişler hazırlanarak duyurulması ve bu yönde kamuoyu oluşturulması.
 
6- Atamalara karşı bireysel dava açılması için açık çağrı yapılarak, hukuk büromuzun  gerekli desteği verdiği bilgisinin iletilmesi ve davanın süresi, kimler tarafından açılabileceği hususlarında yaygın duyurular yapılması
 
7- Muhalefet partileri, diğer ilgili sivil toplum kuruluşları, hasta hakları dernekleri ve sendikalar ile görüşülerek işbirliği çağrısı yapılması ve eşgüdüme gidilmesi.

kararları alınmıştır.

Dr. Ali Özyurt'un konuya ilişkin makalesi için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!