GÖSTERMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI PROTESTO EDİLDİ


  • Ağustos 20, 2010
  • 1864

 

Çalışma Bakanlığı’nın tamamen göstermelik, caydırıcı hiçbir yaptırım içermeyen “İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) Yasa Tasarısı Odamızın da içinde yer aldığı Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu’nca düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi.

 Basın açıklaması, Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenen 5. Uluslar arası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nın yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı önünde gerçekleştirildi.Basın açıklamasına HSGG Platformu bileşenleri yanı sıra DİSK, KESK, TTB, TMMOB üyeleri, tersane işçileri, kot taşlama işçileri, Davutpaşa katliamı mağdurları, sendikalaştıkları için işten çıkartılan Kızılay çalışanları da destek verdi.

 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu Platform adına yaptığı konuşmada; “Çalışma Bakanlığı'nın tamamen göstermelik, caydırıcı hiçbir yaptırım içermeyen, İş Sağlığı ve Güvenliği yasa tasarısı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini taşerona devredilmesini ve işyeri hekimlerini esnek çalıştırmayı, 'reform' olarak yutturmaya çalışılıyor” dedi. Çerkezoğlu, söz konusu tasarının işçiler lehine hiçbir düzenleme içermediğini ve bu haliyle sağlıklı ve güvenli iş ortamlarının yaratılmasının, meslek hastalıklarının önüne geçilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

 Sendika ve meslek odalarının önerileri alınmadan tasarıya son halinin verilmesinin doğru olmadığını vurguladı. Basın açıklamasında, “Emek dünyasının onaylamadığı yasa tasarısı geri çekilsin. Sağlığımızdan, haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” vurgusu yapıldı.

 Basın açıklaması metni için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!