Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü Sonuçlandı


  • Mart 11, 2020
  • 489

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde, As. Dr. Cengiz Çetin anısına düzenlemiş olduğumuz “Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü” sonuçları belli oldu. 

Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü, 27 Temmuz 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda çalışması sırasında meydana gelen kazada, yaşamını yitiren meslektaşımız Asistan Dr. Cengiz Çetin’in (1973 - 1998) anısı yaşatmak, uzmanlık eğitimi sonrasındaki asistan tezlerinde “nitelikli” ve “özgün” çalışmaları teşvik etmek ve tez danışmanlığı yapan eğiticileri onurlandırmak amacıyla verilmektedir.

Bu yıl düzenlenen yarışmada, Dr. Gülşah TUNÇER BİRİNCİ, Dr. Enes Efe İŞ İKİNCİ, Dr. Abdusselam ÇELEBİ ÜÇÜNCÜ olmaya hak kazandı.

Katılımcıların Tıp bilimine yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, ödül kazananları kutluyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI

 

14 MART 2020 TIP HAFTASI DR. CENGİZ ÇETİN TEZ ÖDÜLÜ

 

BİRİNCİ:

DR. GÜLŞAH TUNÇER

İ. Ü.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

TEZ DANIŞMANI:
PROF. DR. ARİF ATAHAN ÇAĞATAY

TEZ KONUSU:
N-ASETİL SİSTEİN, RİFAMPİSİN VE OZONUN PANREZİSTAN KLEBSİELLA  PNEUMONİAE İZOLATLARININ OLUŞTURDUĞU BİYOFİLM ÜZERİNE ETKİNLİĞİ

 

 

İKİNCİ:

DR. ENES EFE İŞ

İ. Ü.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON AD

 

TEZ DANIŞMANI:
PROF. DR. DİLŞAD SİNDEL

 

TEZ KONUSU:
LOMBER SPİNAL STENOZA BAĞLI KRONİK AĞRIDA TRANSKRANİAL DOĞRU AKIM STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

ÜÇÜNCÜ:

DR. ABDUSSELAM ÇELEBİ

İ. Ü.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP AD

 

TEZ DANIŞMANLARI:
PROF. DR. SALİH AYDIN
DOÇ. DR. ATİLLA USLU

TEZ KONUSU:
DİYABETİK NÖROPATİ HASTALARINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN
KOGNİTİF PERFORMANSA ETKİLERİNİN OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİ VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLER İLE İNCELENMESİ

 


Bu HABERİ Paylaş!