Şişli Etfal EAH’de Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitim Toplantısı Yapıldı


  • Şubat 28, 2020
  • 1309

Sağlıkta şiddete karşı güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, konuyla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete karşı haklarımızın ortaya konması amacıyla İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen hastane toplantıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle devam etti.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç’ın katıldığı toplantı, 12.15-13.15 saatleri arasında hastane Suat Efe Konferans Salonunda “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi” gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak Dr. Pınar Saip yaptığı sunumda, sağlıkta şiddeti doğuran sebepleri ve çözüm önerilerimizi paylaştı. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nca şiddete karşı yürütülen çalışmaları aktardı.

Ardından  Dr. Güray Kılıç tarafından, çalışılan ortamların güvenliğinin nasıl sağlanacağı, şiddet olayıyla karşılaşıldığında atılacak yasal adımlar konusunda bir sunum gerçekleştirildi. 

Son bölümde soru ve katkıların alınmasıyla toplantı sona erdi. Toplantı bitiminde hekimlerle İstanbul Tabip Odası'nın sağlık alanında şiddeti önlemek için hazırladığı kılavuz broşür ve Hekim Sözü Dergisi paylaşıldı.


Bu HABERİ Paylaş!