Bütün Üyelerimizi Kanal İstanbul ÇED Raporuna İtiraz Etmeye Çağırıyoruz


  • Aralık 27, 2019
  • 1717

Sayın Meslektaşlarımız,

Hepimiz biliyoruz ki bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık ancak çevre sağlığı ile mümkündür. Son yıllarda inşaata ve ranta dayalı ekonomi için taş ve mermer ocaklarıyla ve yeni yerleşim yerleriyle ormanları yok eden, binlerce çeşit canlının yaşamlarını sonlandıran HES projeleriyle su dengelerini alt üst eden, havayı ve suları kirleten fabrikalara arıtma ve filtre sistemleri olmadan çalışmalarına izin veren siyasi iktidar İstanbul’a ve Türkiye’ye vuracağı en büyük darbeye hazırlanıyor; KANAL İSTANBUL!

Avrupa’nın endüstriyel atık denizi haline gelen Karadeniz’i Marmara’ya bağlayarak oradan Ege ve Akdeniz’i kirletecek, 16 milyona ulaşmış nüfusuyla baş edemeyen İstanbul’a milyonlarca yeni yerleşim yerleri oluşturacak ve ülke güvenliği açısından da büyük bir stratejik hata olan Kanal İstanbul. 

Bu projeye itiraz etmek projenin getireceği sorunları herkese anlatmak, hayata geçirilmesine engel olmak sağlığından sorumlu olduğumuz insanlara karşı borcumuzdur.

Bütün üyelerimizi ilişikte yazılı ÇED raporuna itiraz dilekçesini Çevre Bakanlığı’na ulaştırmaya davet ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu

 

Not: Dilekçenizi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne tercihan elden teslim ediniz. Ayrıca dilekçenizi bu kurumlara faks çekerek ya da e-posta göndererek de iletebilirsiniz.

 

Dilekçe örneği için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!