SENDİKAYA ÜYE OLANLARA SÜRGÜN


  • Ağustos 20, 2010
  • 1708

Anımsanacağı gibi Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından 16 Ekim 2008 Perşembe günü 7 hemşire, 1 veznedar, 2 şoför ve  1 hizmetli personelin, sendikaya üye oldukları için, Kızılay’a ait bir birimin dahi bulunmadığı Şırnak ve Ardahan kentlerine nakilleri yapıldığı heberini vermiştik (tıklayınız). Konuya ilişkin Oda'mızda 24 Ekim 2008 tarihinde Genel Sekreterimiz Dr. Hüseyin Demirdizen'in de katıldığı bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!