Sağlıklı Yemek Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz!


  • Aralık 04, 2019
  • 774

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları yemeklerin uzun zamandır yetersiz ve kötü olması nedeniyle 4 Aralık 2019 günü öğle saatlerinde yemekhane boykotu yaptılar. 

Katılımın oldukça yoğun olduğu yemekhane boykotunda her iki hastanenin yemekhaneleri önünde bir araya gelen sağlık çalışanları basın açıklaması için İl Sağlık Müdürlüğü ek binası önünde bir araya geldi.

Burada yapılan basın açıklaması Dr. Sadi Konuk EAH İstanbul Tabip Odası temsilcisi Dr. Soner Erdin tarafından okundu.

Yapılan açıklamada; “Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Politikaları sonucu oluşan bu rantçı ve piyasacı zihniyet neticesinde hastanelerimizde neredeyse bütün yemeklerin yenemez hale geldiğini görüyoruz. Yemek ihale süreçlerinin şeffaf olmaması, sendikaların bu sürece dahil edilmemesi, yenilen yemek hakkında ilgili kurumların sağlık çalışanlarının bilgisine başvurmaması bu sorunların en büyük sebepleri arasındadır ve bu durumu kabul edilemez olarak buluyoruz. 

Hastanelerde yemek ücretlerinin sağlık çalışanları tarafından ödenmesi ile ilgili süreçler herkesin hafızasındadır. O dönemler Türkiye’nin bütün hastanelerinde başlattığımız yemek boykotlarıyla bu uygulamanın geri çekilmesini sağlamıştık. 

Bugün gelinen noktada yemekler belki ücretli değil ama neresinden bakarsanız bakın bir nitelik taşımamaktadır. Birçok hastanede çalışanlar arasında yaptığımız anket ve benzeri çalışmalarda hastanelerdeki yemeklerden hiçbir sağlık emekçisi memnun değildir. Fiili olarak çalışanlar yemek haklarını kullanamaz hale gelmiştir” denildi.

Etkinlik İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimlerinin sorunun çözümüne yönelik ivedi adımlar atması çağrısıyla son buldu.


Bu HABERİ Paylaş!