Kamuda Güvenlik Soruşturması Keyfiyeti Son Buldu

Anayasa Mahkemesi, sağlık alanını da ilgilendiren bir dizi kanun maddesini hukuka aykırı bularak iptal etti. Bu karar 29 Kasım 2019 tarihli kararı resmi gazetede yayımlandı. 

İptal edilen düzenlemeler arasında kuşkusuz en önemlisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine ilişkin iptal kararıydı. Zira devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartların arasına, 3 Ekim 2016 tarihinde yapılan değişiklik ile eklenen “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” ibaresi iptal edildi.

Bu karar sonrasında kamu görevlerine ilişkin her türlü atama işleminde karşımıza çıkan (kendi kanunlarında düzenleme olmadığı halde Valilikler tarafından aile hekimlerine dahi uygulanmaya başlamıştı) “güvenlik soruşturmasının” hukuki hiçbir dayanağı kalmadı.   

AYM aynı kararında sözleşmeli sağlık personelinin sözlü sınavla atanmasına olanak veren  düzenlemeyi de  hukuka aykırı bularak iptal etti. 

AYM kararı için tıklayınız

AYM kararının ayrıntılı değerlendirmesi için tıklayınız  

Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması yapılmayanlar için başvuru dilekçe örneği

Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması bekletilenler için başvuru dilekçe örneği Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası