Dr. Melike Erdem’i Unutturmayacağız!


  • Kasım 29, 2019
  • 4627

Dr. Melike Erdem… İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp asistanıyken, 30 Kasım 2012 günü, Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 SABİM hattına yapılan bir şikayet nedeniyle ifadesi alındıktan sonra çalıştığı hastanenin altıncı katından atlayarak “intihar etti”.

Sevgili Melike Erdem’in aramızdan kopartılışı sonrası bizi kuşatan çalışma koşullarına, yöneticilerin vurdumduymaz tavrına karşı tepkimizi, isyanımızı dile getirmiş, “Başka Melike’ler Ölmesin” diye haykırmıştık.

Ne yazık ki Melike son yaramız olmadı; geride bıraktığımız 7 yıl içinde onlarca sağlık çalışanını sağlıkta şiddet ya da intihar sebebiyle kaybettik.

Mesleğinin ve hayatının baharındaki gencecik arkadaşımızın ölümü, hekimler ve sağlık çalışanları olarak içinde bulunduğumuz çalışma ortamının acı tablosunu ortaya çıkardı. Acı kayıplarımızın ardında bizleri mutsuz eden, geleceğe dair umutsuz bırakan, yoran, tüketen, pes ettiren bir ortam var:

Bizler, şifa dağıtmaya, hayat kurtarmaya yeminli hekimler, sağlık çalışanları can güvenliğimiz, gelecek güvencemiz olmadan çalıştırılıyoruz. Canımızı yakan, canlarımızı alan şiddet tehdidi her an yanı başımızda. İş yükümüz 5 kat arttı. 33 saati aşan nöbetler, 100 saati aşan haftalık çalışma saatleri dayatılıyor. Mobbinge, hakarete uğruyoruz. Değerbilmez, hoyrat yönetici dili hepimizi yaralıyor. Sağlık sisteminde yaşanan tüm sorun ve tıkanmaların sorumlusu olarak hedef tahtası haline getiriliyoruz. Yaşamdan vazgeçme noktasına getiriliyoruz. Sağlık çalışanları intihar olaylarının en sık yaşandığı meslek gruplarının başında geliyor. 

Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, saldırıya uğruyoruz, ölüyoruz, öldürülüyoruz…

Bizler; hiçbir sağlık kurumunda şiddet ve saldırı olayının yaşanmadığı, sağlık çalışanlarının hastaların tedavilerini düzenlerken tıbbi ihtiyaç ve nitelikli sağlık hizmetinin gerekleri dışında bir baskı hissetmedikleri, sağlık çalışanlarının huzurlu bir biçimde hizmet sunabildiği, odağına insanı, kamu yararını alan bir sağlık ortamı istiyoruz.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Hükümet yetkililerine, sağlık yöneticilerine ısrarla sesleniyoruz: Mesleki değerlerimizi örseleyen, bizleri hastalarımızla karşı karşıya bırakan, sağlığı ticarileştiren, çalışanları köleleştiren politikalardan, hoyrat ve değerbilmez dil ve uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Kendini şifa dağıtmaya, yaşatmaya adamış, onlarca yıllık eğitim ve emekle bugünlere gelmiş hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görmezden gelinmesine, yaşamdan kopartılmasına sessiz kalmayacağız.

Dr. Melike Erdem’in ve kaybettiğimiz onlarca meslektaşımızın unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz!

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!