Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

“İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.” (Mustafa Kemal Atatürk)

Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyet ve bilimin ışığında sonsuza dek yaşatacağız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim KuruluAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası