As. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması


  • Ekim 18, 2019
  • 879

Amaç 

27 Temmuz 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda çalışması sırasında meydana gelen kazada, yaşamını yitiren meslektaşımız Asistan Dr. Cengiz Çetin’in (1973 - 1998) anısı yaşatmak, uzmanlık eğitimi sonrasındaki asistan tezlerinde “nitelikli” ve “özgün” çalışmaları teşvik etmek ve tez danışmanlığı yapan eğiticileri onurlandırmaktır. 

Tez 

01 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihine kadar tez jürileri tarafından kabul edilmiş olan tezler yarışmaya katılabilir. 

Aday olma 

Tez danışmanı, bölümdeki eğiticilerden bir ya da birkaçı, kurum yönetimi, Fakülte Akademik Kurulu ya da Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçı tarafından önerilebilir ya da asistan hekim kendisi aday olabilir. 

Adaylık için İstanbul ilinde bulunan tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olma kuralı aranır. 

Tezin Değerlendirilmesi 

Tüm tezler ilgili uzmanlık dalı öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından puanlama sistemine göre değerlendirilir; daha sonra tezler seçici kurul tarafından, kendi aralarında aldığı puana göre sıralanır. 

Katılım Tarihi: 

Adaylar tezlerini, başvuru talebini içeren dilekçe ile birlikte, microsoft word, pdf ya da üç adet fotokopi olarak 06 Ocak 2020 günü mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’na ulaştırmalıdır. Ayrıca tez danışmanı ve aday hekimin kişisel bilgileri ekte olmalıdır. 

Ödül: 

Sıralamaya giren ilk üç teze ve tez danışmanlarına "ödül belgesi" ve "anı plaketleri" 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde 14 Mart 2020 Tıp Bayramı töreninde verilir. Ayrıca birinci olan teze 2000 TL. ikinciye 1500 TL. üçüncüye 1000 TL. ödül verilir.


Bu HABERİ Paylaş!