ODA'MIZ İŞYERİ HEKİMİ REÇETELERİNDEN KATKI PAYI ALINMASINA İTİRAZ ETTİAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası