İŞTE GSS ....


  • Ağustos 20, 2010
  • 1947

SUT-Muayene_Ucretleri.doc (43.0 KB)

  17.10.2008
Genel $ağlık $igortası Yürürlüğe Girdi

DAHA İLK GÜNDEN KATILIM PAYLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLİP MİKTARI ARTTIRILDI!

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 1 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan katılım payları, sevk zinciri, reçete kısıtlamaları, “istisnai” sağlık hizmetleri ve özel hastanelerde yeni “ilave ücret”ler, tıbbi tetkiklerde işlem tekrarı için süre sınırlaması gibi bir dizi düzenleme sağlık hizmetinden yararlanacak olan bütün yurttaşları yakından ilgilendiriyor.

İlk dikkat çekici değişiklik ise poliklinik muayene katılım paylarında yapıldı. Bu değişikliği ekteki tabloda bilgilerinize sunuyoruz.

Tabloda görüldüğü gibi daha önceki yıllarda muayene ücreti ödemeyen SSK’lı aktif çalışanlar, yeşil kartlılar, kamu çalışanları ve emeklileri ile aile bireyleri bundan sonra ücret ödemek zorundalar.

Öte yandan, şimdiye kadar olan uygulamada sigortalıların ödediği muayene ücreti standart iken, 1 Ekim 2008’den itibaren ikinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 YTL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 YTL, üniversite hastanelerinde 6 YTL, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 YTL oldu. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile uygulamaya geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Ancak gerçekte birinci basamak sağlık hizmeti veren işyeri hekimlerinin yazdığı reçetelerden de 3 YTL alınacak.

Böylece Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan sadece bu iki “küçük” düzenleme ile vatandaşlara yıllık toplamı milyarlarca YTL’yi bulan ek bir mali yük getirildi.

1 Ekim’de başlayan uygulama hastaların büyük tepkisine neden oluyor. Muayene ücretlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsilatı eczaneler kanalıyla yapılıyor. Eczaneye ilacını almak için gelen hastadan muayene ücretini de almak durumunda olan eczacılar, bu uygulamaya karşı çıkıyor ancak hastalara durumu anlatmakta güçlük çekiyor.

Genel $ağlık $igortası’nın yürürlüğe girdiği daha ilk günden katılım paylarının kapsamının genişletilip miktarının arttırılması önümüzdeki dönemde ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu açık olarak göstermektedir.

Herkese Sağlık/Güvenli Gelecek Platformu olarak bütün emekçileri, bir kez daha, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı için yürüttüğümüz mücadeleye katılmaya davet ediyoruz;

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Sağlık Uygulama Tebliğinde emekçiler aleyhine yapılan bütün düzenlemeler derhal geri çekilmelidir.

                                     HERKESE SAĞLIK/GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU-İSTANBUL

NOT    : Sağlık Uygulamaları Tebliği'nde geçen muayene ücret tablosunu ekte bulabilirsiniz.


Bu HABERİ Paylaş!