Anayasa Mahkemesi: 2009 1 Mayısı’nda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ihlal edildi


  • Eylül 12, 2019
  • 562

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2009 1 Mayıs mitinginde, aralarında İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinin de olduğu katılımcılara yönelik polis saldırısına karşı yapılan başvuruyu sonuçlandırdı; AYM toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini belirterek saldırıya uğrayan Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ali Küçük, Dr. Elif Kırteke, Dr. Eriş Bilaloğlu, Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Nazmi Algan’a manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Hatırlanacağı gibi TTB-İTO üyeleri 2009 yılında Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı’na giderken polisin sert müdahalesiyle karşılaşmış, saldırıda Dr. Eriş Bilaloğlu ve Dr. Ali Çerkezoğlu gözaltına alınırken, Dr. Çerkezoğlu bacağından yaralanmıştı. Polis saldırıları hasta ve hasta yakınlarıyla dolu olan Şişli Etfal EAH bahçesine gaz bombası atılmasına kadar vardırılmıştı.

Yaşanan saldırı sonrası yaptığımız suç duyuruları reddedilmiş üyelerimiz bunun üzerine, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 70’e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı anma etkinlikleri için önceden başvurulduğuna dikkat çekerek, başvurucuların kolluk kuvvetlerince yollarının birden fazla noktada kesilmesi ve bekletilmeleri nedeniyle gösteri yerine ulaşmalarının geciktiğini belirtti.

Söz konusu kararda; “AYM, kötü muamele yasağı bakımından her ne kadar etkili bir soruşturma yürütülmediğine karar vermiş ise de bu başvuruda dosya içeriğinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına ilişkin iddialar bakımından bir sonuca ulaşmak için yeterli olduğunu değerlendirmiş, müdahalenin kamu düzeninin sağlanmasında demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir” denildi ve başvurucu üyelerimize manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda ayrıca Dr. Ali Çerkezoğlu’nun yaralanmasına sebebiyet veren emniyet yetkilileri hakkında yeniden bir soruşturma açılmasına da hükmedildi.


Bu HABERİ Paylaş!