Dr. Canan Kaftancıoğlu’na Destek Ziyaretinde Bulunduk


  • Eylül 09, 2019
  • 1491

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak meslektaşımız, meslek örgütü üyemiz, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na destek ve dayanışma ziyareti gerçekleştirdik. 9 Eylül 2019, Pazartesi günü İl Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarete TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB MK Üyesi Dr. Samet Mengüç, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören, katıldı.

Bilindiği gibi Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek  açılan dava geçtiğimiz hafta sonuçlanmış ve kendisine 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. 

TTB ve İTO heyetinin destek ziyaretinde, verilen bu cezanın yargının siyasallaşmış olduğunun bir göstergesi olduğu dile getirildi ve dayanışma duygularımız ifade edildi.


Bu Haberi Paylaş!