Hekimler Olarak Su ve Vicdan Nöbeti’ne Destek Vermek İçin Kazdağları Kirazlı Köyü’ne Gidiyoruz


  • Ağustos 21, 2019
  • 2396

Sayın Meslektaşlarımız,            

Bilindiği üzere Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı köyünde altın madeni projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında bir yandan Kaz Dağlarında binlerce ağaç kesilirken, öte yandan Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında metalik madencilik faaliyetleri sürdürülmektedir. Bölgede yaşanan çevresel katliam ülke genelinde ciddi tepkiye yol açmış, su ve vicdan nöbeti başlatılmış çok sayıda sanatçı, vatandaş ve sivil toplum örgütü bölgeye akın etmiştir.

Gelinen noktada bölgede incelemelerin yapılması, bilimsel ve doğru bilginin paylaşılması, konunun gündemde tutulması ve bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yol açtığı hasarın çevre ve sağlık etkilerinin kamuoyu ile paylaşılması için 25 Ağustos 2019 Pazar günü Çanakkale Tabip Odası ve TTB Halk Sağlığı Kolu’nun çağrıcısı olduğu ülke genelindeki tüm tabip odalarının, çevre ve sağlık alanında çalışan tüm sendika ve sivil toplumun katkı ve katılımının beklendiği geniş katılımlı bir etkinlik yapılması planlanmaktadır. (Etkinlik programı aşağıda bilginize sunulmuştur.)

Etkinliğe İstanbul’dan katılacak meslektaşlarımızın toplu gidişi için İstanbul Tabip Odası’nca otobüsler tutulmuştur.

Otobüslerde yerini ayırtmak isteyen meslektaşlarımızın isimlerini en geç 23 Ağustos 2019, Cuma akşam 17.00’ye dek Odamıza bildirmeleri, ulaşım organizasyonunun sağlıklı yapılabilmesi açısından önemlidir. Otobüs kaydınızı 0212 514 02 92-93-94 numaralı telefonlardan Odamız sekretaryasına yaptırabilirsiniz.

Değerli destek ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu

 

Çanakkale Tabip Odası, TTB Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu Toplantı Programı

25 Ağustos 2019, Pazar

11:00-11:30 - Açılış Konuşmaları (ÇTO, TTB Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu)

11:30-12:15 - Çanakkale’de Metalik Madencilik Karşıtı Mücadele Süreci (Coşkun Bakar)

12:15-12:30 - Ara

12:30-13:15 - TTB Halk Sağlığı Kolu Sunumu (Metalik Madenciliğin Halk Sağlığına Etkileri (Ahmet Soysal)

13:15-14:30 - Yemek Arası

14:30-16:00 - Kirazlı Altın Madeni İşletmesi’ne Hareket, Yerinde Gözlem ve İzlenimlerin Değerlendirilmesi

16:00-16:30 - Ortak Basın Açıklaması

16:30-17:30 - “Su ve Vicdan Nöbeti” kamp alanı ziyareti

17:30-18:30 - Çanakkale'ye dönüş-Program sonu

 


Bu Haberi Paylaş!