Dr. Ayşegül Tözeren’in Yanındayız!

Meslek örgütümüzün üyesi, halk sağlığı uzmanı, edebiyat eleştirmeni Ayşegül Tözeren geceyarısı evi basılarak gözaltına alındı. Dr. Ayşegül Tözeren'in yanındayız!

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu