Çorlu Tren Kazasının yıl dönümünde düzenlenen basın toplantısına katıldık

Çorlu Tren kazasının birinci yıl dönümünde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi’nce bir basın toplantısı düzenlendi. 8 Temmuz 2019 günü EMO İstanbul Şubesi’nde düzenlenen ve çok sayıda meslek örgütü ve siyasi partinin temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu katıldı.

Basın toplantısı EMO Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy‘un konuşması ile başladı. Batıda insanların tesadüfen hayatını kaybettiğini ülkemizde ise tesadüfen yaşadığımızı belirten Celepsoy, yakınlarını kaybeden ailelere sabır dilerken dava sürecinde yaşanan olayların ise hukuk cinayeti olduğunu ifade etti. Şu an var olan demiryolu güzergahlarında sinyalizasyon sistemlerinin yeterli olup olmadığı, denetimlerinin yapılıp yapılmadığı sorularını yönelten Celepsoy basın açıklamasını yapmak üzere sözü EMO İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya Ocakaçan’a bıraktı.

Çorlu‘da yaşananlara ilişkin teknik sorunları kamuoyuyla paylaşmayı amaçladıklarını belirten Ocakaçan, kaza sonrası soruşturma ve hukuki süreçte yaşananların insan hakları ve adalet hakkı bağlamlarından yoksun yapılacak değerlendirmelerin eksik kalacağını ifade etti. Mühendisin yapması gereken işlerin mühendisler yerine teknikerlere yaptırılmasının ciddi bir hata olduğunu belirten Ocakaçan aranması gereken bir sorumlu varsa böylesi bilimsel olmayan görevlendirmeleri yapanlar olduğunu vurguladı.

Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da toplantıda söz alarak şunları dile getirdi: “Biz hekimler ve tabip odalarının en önemli görevlerinden biri bireylerin ve toplumların bedensel, zihinsel ve sosyal iyilik halinin sağlanması ve sürekli kılınması için çaba sarfetmektir. Bunun için de bireyin sağlığını tehdit eden hastalıklar, kazalar ve doğal afetlerdeki önlenebilir sebeplerle ölümleri de engellemek görevlerimiz arasındadır. Hastalıkları önlemeye çalışıyoruz koruyucu hekimlikle, aşılarla. İlgili tüm kurumlarla birlikte gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlayarak iş cinayetleri ve kazalarla yaşanan ölümlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. Çorlu tren kazasında da alınacak basit önlemlerle ölümlerin önüne geçilebilirdi. İstanbul Tabip Odası olarak sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası