MARMARA BÖLGESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANDI


  • Ağustos 20, 2010
  • 2206

Marmara Bölgesi Tıp Fakültesi Dekanları  TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr.
İskender Sayek in daveti üzerine İstanbul Tabip Odasının ev sahipliğinde
toplanarak tıp fakültelerinin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini
tartıştılar.

Toplantıya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kocaeli Tıp
Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Maltepe Tıp Fakültesi
yöneticileri ile Oda'mız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu katıldı.

Toplantınının gündemi, Prof. Dr. İskender Sayek tarafından tıp
fakültelerinde güncel sorunları tıp fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının
artırılması, üniversitedeki hekimlerin özlük hakları ve norm kadro ve tam
gün  başlıklarında  tartışmak ve çözüm önerileri oluşturarak bir tutum
geliştirmek olarak belirtildi.

Toplantı sonucunda TTB nin tıp fakültelerindeki eğitim niteliğinin
bozulmasına yol açan her üç konuda da bilimsel verilere ve ölçütlere dayalı
bir rapor oluşturması, tüm tıp fakültesi dekanlarının katıldığı bir günlük
bir çalıştayın düzenlenmesi ve basının konuya ilgisinin çekilmesi için
çalışma yürütülmesi önerildi.


Bu HABERİ Paylaş!