Türk Pediatri Kongresinde Sağlıkta Şiddet Eğitimleri


  • Mayıs 30, 2019
  • 1009

TBMM Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu raporundaki önerilerin yaşama geçirilmesi, Sağlık Bakanlığı ve kurum yöneticilerinin başta 6331. Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile Çalışan Güvenliği Genelgesi olmak üzere ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri, sağlık çalışanlarına dönük saldırıların cezasız kalmaması için Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasına dönük mücadelemiz sürüyor.

Bizimle aynı duyarlıklara sahip uzmanlık derneklerimizden Türk Pediatri Kurumu, 28 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 55. Türk Pediatri Kongresi’ni “Sağlıkta Şiddet” şiddet ana temasıyla düzenledi. 

Kongre kapsamında düzenlenen kurslardan biri, Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı-Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve verilen “Şiddete Karşı Eylem Planı Oluşturma” eğitimine ayrılmıştı.  Odamızda verilen “Güvenli çalışma ortamı” eğitimlerinin 3.5 saatlik kısaltılmış versiyonu olan bu eğitimlerde 28 katılımcı ile “Şiddete karşı yasal güvencelerimiz”, “Şiddete karşı yasal güvencelerimiz”, “Yaşanan bir şiddet durumunda yapılması gerekenler” başlıklarında 3 oturum gerçekleştirildi. 

Kongrenin “Sağlıkta Şiddet” başlıklı açılış oturumunda İstanbul Tabip Odası Sağlıkta Güvenli Çalışma-Çalışma Grubu üyesi, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu Yürütücüsü Dr. Hasan Ogan “Her yönüyle hekimlere yönelik şiddet”, Türk Tabipleri Birliği avukatlarından Mustafa Güler ise “Sağlıkta artan şiddetin önlenmesi: Ne yapmalı, nasıl yapmalı?” başlıklı sunumları yaptılar ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar. 

Kongre katılımcılarına, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, Türk Pediatri Kurumu ve odamız desteği ile basılan “Şiddetle Başa Çıkmak” kitapçığı ücretsiz olarak dağıtıldı. (Kitapçığın pdf kopyasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.)

Güvenli Çalışma Ortamı eğitimlerimizi talep gelmesi ve organizasyon için destek verilmesi halinde uzmanlık derneklerinin kongreleri ve hastanelerde verebileceğimizi bir kez daha anımsatıyor. Tüm meslektaşlarımızı güvenli bir çalışma ortamı için birlikte çaba göstermeye davet ediyoruz.

http://www.saglikcalisanisagligi.org/site_icerik_2016/yayin/siddetlebasacikmak4.pdf


Bu HABERİ Paylaş!