KURUM HEKİMLERİ TOPLANDI


  • Ağustos 20, 2010
  • 2267

 

 Kurum Hekimleri Haberleşme Grubu İçin Tıklayınız.

9 Ekim 2008 tarihinde Oda'mızın çağrısı üzerine Kurum Hekimleri, bu alandaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yaptı. Oda'mız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hasan Ogan'ın yönettiği toplantıda, Hukuk Büro'muzdan Av. Meriç Eyüboğlu da hazır bulundu.

Çeşitli belediyelerden, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan, Medikososyal Merkezleri'nden, Emniyet Müdürlüğü Tabipliği'nden, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'ndan ve İSKİ'den  kurum hekimlerinin katıldıkları toplantıda, kurumların kendilerine özgü ve ortak sorunları tartışıldı.

Özellikle hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı'nı uygulamaya başlamasıyla durumları ve gelecekleri iyice belirsizleşen kurum hekimleri, sorunları belirgin hale getirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası belirlemek üzere, önümüzdeki ay bir kez daha biraraya gelmeye karar verdiler. Bu arada, hekimlerin, sorunları ve çözüm önerilerini e-posta ile İstanbul Tabip Odası'na istabip@istabip.org.tr adresine, KURUM HEKİMLİĞİ ibaresi ile göndermesine, bunların biraraya getirilip dokümante edilmesine karar verildi.

 KURUM HEKİMLİĞİNİN GELECEĞİ KONULU TOPLANTI SONUÇLARI

Yapılan toplantıda birçok sorun dile getirildi ve dile getirilen sorunlar dört ana başlık altında toplandı;

1. “KURUM HEKİMLİĞİ ve “BELEDİYE HEKİMLİĞİ” çerçevesinde yasal bir görev tanımının bulunmamasına bağlı olarak nöbet başta olmak üzere idarece değişik angarya işlerin yapılması istenmektedir.

2. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kurum hekimliğinin geleceğine yönelik net bir yaklaşım belirtilmediğinden hekimler gelecekleri yönünde karamsarlığa itilmektedir.

3. Yapılan yeni yasal düzenlemelerde kurum hekimleri göz ardı edilerek döner sermaye ve diğer haklardan yoksun bırakılmaktadır.

4. 81. Madde uyarınca işyeri hekimliğinin kurum hekimlerinin asli görevi sayılması ile hekimlere angarya olarak bu işler yaptırılmakta ve ücret ödenmemektedir.

Kurum hekimlerinin sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü yönünde çalışmaların yapılabilmesi için;

1. Alanla ilgili yaşanan olumsuzlukların İstanbul Tabip Odasına yazılı olarak bildirilmesine,
2. Kurum hekimliği çerçevesinde hekimlerle iletişimin sağlanması açısından mail gurubu oluşturulmasına,
3. Toplantıların daha sık aralıklarla tekrarlanmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!