Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlardan “Demokrasi İçin Dayanışma” Kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin kararına karşı bir araya gelen, Meslek Odaları ve Sendikalar tarafından, İstanbul Barosu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına TTB-İstanbul Tabip Odası’nı temsilen TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk katıldı.

YSK’nin 6 Mayıs tarihinde aldığı iptal kararının siyasal iktidarın baskısıyla alınmış bir karar olduğunun vurgulandığı basın toplantısında; İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, KESK İstanbul Şubeler Platformu Eş Sözcüsü Ayfer Koçak, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, İstanbul Kadın Kuruluşları Koordinatörü Nazan Moroğlu, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıoğlu, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Turhan Atalay,  İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Aslan ve Muhasebe Yap Platformu adına Hamdi Balcı yer aldı.

Karar Siyasal İktidarın Baskısıyla Alınmıştır

Grup adına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında, YSK’nin gerekçeli kararının hukuksal dayanakları olmadığı vurgulanırken, “Bu karar, hukukun evrensel kabule ulaştırılmış temel ilkelerinden, Anayasadan, kanundan ve bizzat YSK'nın kendi içtihatlarından temellenmek yerine, siyasal iktidarın baskılarıyla alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Adalet, Demokrasi ve Vicdan Adına Kaygılıyız

Durakoğlu, yaşanan sürecin yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında ciddi kayıplara neden olduğunu vurgulayarak, “Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekirken, giderek siyaset stratejilerinin taktik alanı olarak kullanılması, sadece yargıda değil, yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında da ciddi kayıplara neden olmaktadır. Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak Hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların geleceğe de taşınmasına seyirci kalmayacağız.” dedi.

Demokrasi Mücadelemizi Geleceğe Taşımakta Kararlıyız 

23 Haziran seçimlerinin sadece bir belediye başkanlığı seçiminin ötesinde anlamlar taşıdığı tespitiyle Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak .demokrasi için dayanışma kararı alındığının ifade edildiği basın toplantısı, “Toplum kesimlerinin ayrıştırılmadan, ötekileştirilmeden sevgi ile bütünleşmesini sağlayacak bir dayanışmadan söz ediyoruz. Bu mücadelemizi geleceğe taşımak ve birliktelik sağlamak konusunda kararlıyız. Vicdan, adalet ve demokrasi ekseninde buluşmanın, sadece bu değerleri korumakla kalmayacağını, bizi çağdaş ve özgür dünyaya taşıyacak temel birliktelik olacağını biliyoruz.” ifadeleriyle sona erdi.

Basın metni için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası